Webcast Klubu SheXO

Artykuł

Webinar Klubu SheXO

Odporność liderek i liderów. Przywództwo w czasie kryzysu.

Nagranie spotkania (20 kwietnia 2020)

Pandemia COVID-19 oddziałuje nie tylko na ciągłość biznesu i strategie naszych firm. Jest to także czas próby, przede wszystkim dla liderek i liderów. W obliczu zarówno oczywistych wyzwań, jak i nieznanego ryzyka, troszczymy się o przyszłość naszych firm i czujemy ogromną odpowiedzialność za pracowników. Podejmujemy decyzje mierząc się z dużą ilością zmiennych, stresem i poczuciem niepewności. Pracujemy w odosobnieniu, zarządzając rozproszonymi zespołami. Nagłe przejście na pracę zdalną niesie też ze sobą specyficzne wyzwania, związane ze zdrowiem psychicznym, w tym poczuciem izolacji i samotności oraz zatarciem granic między godzinami pracy a życiem prywatnym.

Jako liderki i liderzy, przestawiamy się dzisiaj na zupełnie inny sposób zarządzania w oparciu o zdolność do elastycznych reakcji w nadzwyczajnych, trudnych sytuacjach. Mamy jednocześnie doskonałą okazję do pokazania naszej mocy, troski , spójności oraz wypracowania nowego modelu przywództwa, opartego na autentycznym zaangażowaniu, zaufaniu i uważności. 

Podczas spotkania omówimy m.in.:

  • Przywództwo odporne na kryzys - jaki styl przywództwa sprawdza się w czasie kryzysu? Jakie wartości zyskują na znaczeniu?
  • Jak zadbać o nasze zespoły, by budować poczucie wspólnoty?
  • Jak wzmacniać naszą odporność psychiczną? Jak radzić sobie z trudnymi emocjami i odnajdywać w sobie spokój?
  • Jesteśmy w stanie swoistego kryzysu energetycznego, który dotyka nas wszystkich. Jak zarządzać własną energią by wzmacniać siebie i innych?
  • Czego uczy nas czas kryzysu? W jaki sposób chcemy świadomie wyjść z tego czasu po jego zakończeniu? 

W rozmowie udział wezmą: Iva Georgijew, Partner Deloitte, Założycielka i Liderka Klubu SheXO (moderator); Dominika Bettman, Prezeska firmy Siemens w Polsce, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Zofia Dzik, Inwestorka, Innowator, Fundatorka Instytutu Humanites (Człowiek i Technologia),, Członkini rad nadzorczych spółek giełdowych oraz Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW.  

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (20 kwietnia 2020)

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Reif
mreif@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?