finansowanie nowych inwestycji, Polska Strefa Inwestycji, Grant Rządowy

Artykuł

Webinar: Skuteczne finansowanie nowych inwestycji, działań B+R i zielonej transformacji

Polska Strefa Inwestycji, Grant Rządowy, dotacje ze środków UE i krajowych

Nagranie webinaru z dnia 23 maja 2023 r.

Jak uzyskać wsparcie na inwestycje, działania B+R czy związane z ograniczeniem wpływu działalności na środowisko w oparciu o planowane zmiany w przepisach krajowych oraz międzynarodowych?

Obecnie w Polsce przedsiębiorcy mogą ubiegać się o szereg zachęt - ulg oraz dotacji na planowane inwestycje oraz działania rozwojowe i związane z zieloną transformacją, w tym m.in. zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, tzw. Grant Rządowy, zwolnienie z podatku od nieruchomości czy dotacje z funduszy europejskich i krajowych.

Z uwagi na to, że zasady otrzymywania wsparcia ulegają ciągłym zmianom, może się okazać, że przedsiębiorcy planujący działania w latach poprzednich, obecnie mają możliwość ubiegania się o nowe formy wsparcia, z powodu np. obniżenia „kryteriów wejścia” w ramach danych instrumentów. Wprowadzenie nowej Mapy pomocy regionalnej, w tym m.in. objęcie bardziej preferencyjnym wsparciem niektórych terenów z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji może mieć wpływ na kwotę możliwej do uzyskania pomocy w danym regionie.

W świetle powyższego warto mieć również na uwadze bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczących zakresu zwolnienia w ramach PSI, jak też praktyczne skutki zmian w przepisach międzynarodowych dotyczące m.in. planowanego wdrożenia globalnego podatku minimalnego - Pillar II (Filar II).

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 23 maja 2023 r.

Kontakt:
Anna Jarek
ajarek@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Agenda spotkania

1. Aktualne zasady przyznawania wsparcia na inwestycje, z uwzględnieniem planowanych nowelizacji przepisów międzynarodowych i krajowych.

  • nowa Mapa pomocy regionalnej w 2023 r. – gdzie można uzyskać pomoc i w jakiej wysokości, w tym m.in. zmiany związane z wprowadzeniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
  • zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości – omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.
  • dotacja w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (tzw. grant rządowy) – aktualne zasady przyznawania wsparcia.

2. Kwestia tzw. „podejścia projektowego” w PSI, z uwzględnieniem ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, tj. ustalenie czy zwolnieniu podatkowemu może podlegać dochód z całego zakładu czy jedynie dochód generowany z nowej inwestycji.

3. Praktyczne aspekty dot. rozliczania zwolnień podatkowych w ramach PSI i SSE, w tym przedstawienie ostatnich wyroków i interpretacji.

4. Podsumowanie programów wsparcia finansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych – dotacje i instrumenty zwrotne na badania i rozwój, odnawialne źródła energii, robotyzację i cyfryzację działalności i inwestycje związane z rozwojem działalności.

5. Pillar II– weryfikacja czy globalny podatek minimalny może mieć wpływ na atrakcyjność inwestowania w Polsce.

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji w przedsiębiorstwach:

  • prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE
  • planujących nowe inwestycje.

Serdecznie zapraszamy.

Partnerzy:

Czy ta strona była pomocna?