brexit

Artykuł

Skutki Brexit dla rozliczeń transakcji towarowych na gruncie cła, VAT oraz rozliczeń z podmiotami powiązanymi (TP)

Brexit – różne perspektywy konsekwencji podatkowych

Nagranie spotkania (27 listopada 2020 r.)

Zachowanie płynności łańcuchów dostaw oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności wydają się dziś szczególnie istotne. Niepewność związana z Brexit oraz potencjalne nowe obowiązki i koszty podatkowo-administracyjne są niewątpliwie dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców.

Tym bardziej ważne jest odpowiednie przygotowanie do nadchodzących zmian już teraz. Podczas webcastu omówimy potencjalne skutki podatkowe Brexit oraz możliwości przygotowania do ograniczenia ewentualnych obciążeń oraz utrudnień związanych z Brexit.

Agenda webinaru
Wybrane aspekty celne:
1 Dodatkowe koszty ceł importowych związanych z Brexit
2 Obowiązek celnych formalności importowo-eksportowych
3 Definicję „eksportera” i „importera” w rozumieniu przepisów celnych oraz VAT
4 Pochodzenie celne towarów – wpływ Brexit na pochodzenie towarów importowanych z Wielkiej Brytanii oraz na pochodzenie celne eksportowanych towarów
5 Procedury celne umożliwiające redukcję celnych kosztów prowadzonej działalności
6 Ustalanie wartości celnej towarów nabywanych z Wielkiej Brytanii
7 Konieczność klasyfikacji taryfowej na potrzeby przywozu i wywozu towarów do Wielkiej Brytanii – większe znaczenie klasyfikacji.
Wybrane aspekty związane z podatkiem VAT :
1 Status Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (protokół – dotyczy tylko towarów) na gruncie VAT po okresie przejściowym
2 Konsekwencje twardego Brexitu w kontekście przepływów towarowych:

• WDT – eksport (inne warunki dla zastosowania stawki 0% - IE-599)/WNT – import (zgłoszenie celne, inny termin zapłaty VAT, inny sposób ustalania podstawy opodatkowania – na postawie wartości celnej, inny moment powstania obowiązku podatkowego – chwila powstania długu celnego itd.)

• Brak możliwości skorzystania z uproszeń takich jak np. transakcje trójstronne (omówienie kilku przykładów), magazyn typu call-off stock itd.

• Sprzedaż wysyłkowa (B2C)

• TAX FREE dla podróżnych z Wielkiej Brytanii
Wybrane aspekty z zakresu podatku dochodowego oraz rozliczeń cen transferowych:
1 Wpływ korekt cen transferowych na rozliczenia z podmiotami z Wielkiej Brytanii konsekwencje na gruncie podatku dochodowego, VAT oraz regulacji celnych.
2 Wybrane aspekty rozliczeń w podatku dochodowym –opodatkowanie podatkiem u źródła dochodów z dywidend, odsetek i opłat licencyjnych.
3 Reorganizacji dokonywanych z udziałem spółek z Wielkiej Brytanii lub dotyczących spółek, których udziałowcami są spółki z Wielkiej Brytanii.Webinar kierujemy do osób odpowiedzialnych w organizacji za rozliczeniach podatkowe oraz za operacje celne. Zapraszamy w szczególności dyrektorów finansowych, tax managerów, pracowników działów księgowych, celnych oraz logistyki.


Patronem webinaru jest British Polish Chamber of Commerce

Zapraszamy również na webinar:

Międzynarodowe oddelegowania pracowników do / z Wielkiej Brytanii po brexicie
27.11.2020, godz. 10:00-11:00
>> Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?