Strategia energetyczna przedsiębiorstwa - szanse i ryzyka oraz rola pionu finansowego w ich wdrożeniu

Artykuł

Strategia energetyczna przedsiębiorstwa - szanse i ryzyka oraz rola pionu finansowego w ich wdrożeniu

Na spotkanie zapraszamy ekspertów działów finansowych oraz CFO, których interesuje strategia energetyczna firm.

Nagranie spotkania (18 stycznia 2023 r.)

W dobie dynamicznych zmian otoczenia biznesowego obszar optymalizacji kosztów, dywersyfikacji dostaw oraz inwestycji związanych z energią elektryczną ma dla przedsiębiorstw kluczowe znaczenie. Strategiczną rolę mają tu piony finansowe, gdzie potrzeba wiedzy, śledzenia trendów oraz szacowania ryzyka w obszarze energetycznym stale się powiększa. Transformacja sektora energetycznego powoduje również zmianę zachowań i roli dotychczasowych odbiorców energii gdyż coraz częściej stają się oni również jej wytwórcami.

Agenda spotkania:

  • Kluczowe makrotrendy na rynku energii elektrycznej oraz determinanty kształtowania się cen energii elektrycznej w Polsce
  • Wpływ zmienności cen energii elektrycznej na odbiorców, spółki obrotu oraz wytwórców energii
  • Wpływ instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w obszarze łagodzenia skutków zmienności cen energii elektrycznej w kontekście rozwoju rynku OZE oraz utrzymania rentowności odbiorców energii
  • Kluczowe aspekty budowy instalacji OZE przez odbiorców energii, których charakterystyka w systemie energetycznym zmienia się z odbiorcy na odbiorcę i producenta energii
  • Szanse i ryzyka związane z wdrożeniem strategii energetycznych w kontekście ograniczenia zmienności cen, utrzymania rentowności oraz osiągania celów dekarbonizacyjnych

Szczegóły:

Nagranie spotkania (18 stycznia 2023 r.)

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Gość wydarzenia:

Monika Grudzień

Operations Director.

Qair Polska S.A.

Czy ta strona była pomocna?