Webinar: System gospodarki odpadami od końca

Artykuł

Webinar: System gospodarki odpadami od końca

Obecne oraz przyszłe wymogi prawne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, zielone opłaty, prośrodowiskowa strategia firmy, ESG w praktyce.

Nagranie spotkania (11 stycznia 2023 r.)

W ostatnim czasie głośno mówi się o ESG czyli koncepcie, w duchu którego przedsiębiorcy powinni nie tylko skupiać się na maksymalizacji zysku, ale również dbać o środowisko, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Jako że dobrowolne inicjatywy okazują się zdecydowanie niewystarczające, w wielu krajach, wprowadzać bardziej restrykcyjne wymogi prawne w obszarze gospodarki odpadami. Prace legislacyjne również w Polsce są na coraz bardziej zaawansowanym etapie.

Problem odpadów to, obok zanieczyszczenia powietrza czy niedoboru słodkich wód, jedno z największych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Stale rosnący konsumpcjonizm i zwiększająca się liczba ludzi na świecie pogłębia kryzys związany z niewłaściwie zagospodarowywanymi odpadami, których nieustannie przybywa. Należy zatem podejmować działania w celu zmniejszania ilości opakowań i materiałów wprowadzanych na rynek oraz promowania ponownego użycia i recyklingu. W ostatnim czasie głośno już mówi się o ESG czyli koncepcie, w duchu którego przedsiębiorcy powinni nie tylko skupiać się na maksymalizacji zysku, ale właśnie dbać o środowisko (E – ang, environmental), społeczną odpowiedzialność (S – ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (G – ang. corporate governance). Zważywszy na fakt, że dobrowolne inicjatywy okazują się zdecydowanie niewystarczające, w wielu krajach zaczęto wprowadzać bardziej restrykcyjne wymogi prawne w obszarze gospodarki odpadami. Od kilku lat również legislacja na poziomie Unii Europejskiej aktualizuje przepisy z końca XX w.

W ostatnim czasie również w Polsce przyspieszyły prace legislacyjne nad projektami ustaw, które przewidują wprowadzenie dodatkowych obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. Dyrektywa SUP czy Dyrektywa Plastikowa. Część zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. Nowe obowiązki, w tym opłaty, wynikające z implementacji Dyrektywy SUP będą dotyczyły głównie przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu określone typy opakowań, a także wyroby znajdujące się w takich opakowaniach.

Podczas webinaru przybliżymy Państwu obowiązujące w Polsce wymagania oraz zaprezentujemy przyszłe zmiany prawne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, wpływające bezpośrednio na firmy. Omówimy także rodzaje opłat konieczne do poniesienia oraz podpowiemy, jak, budując strategię firmy, przygotować się na przyszłą transformację.

 

Agenda spotkania:

1. Jakie dziś obowiązują zielone opłaty w gospodarce o obiegu zamkniętym? Kto i kiedy jest zobligowany się z nich rozliczyć?

 • Opłata produktowa
 • Opłata recyclingowa
 • Opłata „Marszałkowska” za składowanie odpadów
 • Zabezpieczenie roszczeń w branży recyklingu
 • Opłaty na publiczne kampanie edukacyjne
 • Obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne na dziś
   

2. Nadchodzące zmiany w zielonych opłatach:

 • Wprowadzenie zmian do opłat produktowej, w tym wprowadzenie nowego systemu kaucyjnego dla wybranych opakowań napojów
 • Nowe opłaty: opakowaniowa, opłata od opakowań jednorazowych, opłata na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów
 • Zmiany w zakresie opłaty recyklingowej
 • Zmiany w opłacie na publiczne kampanie edukacyjne
   

3. „Plastic tax” – czy będzie nowa opłata od plastiku?

 • Koszty budżetu państwa na plastic tax. Kto je pokryje?
   

4. Co zrobić, aby odpadów było mniej?

 • Idea ponownego użycia i naprawy
 • Ograniczenie ilości jednorazowych opakowań zbiorczych i transportowych
 • Optymalizacja produkcji
 • Poszukiwanie rynków zbytu na towary II kategorii
 • Inne.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do wszystkich podmiotów realizujących lub planujących inwestycje związane z transformacją ESG. Na webinary zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, Dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. ochrony środowiska, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (11 stycznia 2023 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?