System zachęt na inwestycje i innowacje

Artykuł

Webinar: System zachęt na inwestycje i innowacje

Ulga B+R, IP Box, Polska Strefa Inwestycji, dotacje dla firm – o czym warto wiedzieć?

Nagranie spotkania (7 lutego 2020)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, w trakcie którego kompleksowo omówimy system zachęt wspierających inwestycje oraz innowacje - zarówno tych wprowadzonych niedawno (IP Box), jak i rozwiązań istniejących w polskich przepisach od lat, choć podlegających znaczącym modyfikacjom (ulga podatkowa B+R, Polska Strefa Inwestycji, czy też dofinansowania unijne i rządowe).

Wiedza o rozwiązaniach mających na celu wsparcie zarówno planowanych inwestycji, jak i prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej jest w wielu przypadkach czynnikiem decydującym o opłacalności danej inwestycji oraz wyniku finansowym przedsiębiorstwa – tym samym, stanowi jeden z kluczowych elementów decyzyjnych dla osób zarządzających przedsiębiorstwem, jak i prowadzących rozliczenia finansowe podatnika. Co więcej, zachęty inwestycyjne mogą w wielu przypadkach decydować o wyborze Polski jako miejsca inwestycji planowanej w międzynarodowej grupie kapitałowej.

Ma to także szczególne znaczenie w chwili, w której zbliża się okres rocznych rozliczeń podatkowych, a więc moment w którym podatnicy mogą po raz pierwszy zastosować obniżoną stawkę podatkową – 5% w ramach tzw. IP Box (Innovation Box), czy też pomniejszyć podstawę opodatkowania o wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Szczególnie biorąc pod uwagę, iż wielu podatników w praktyce nie zauważa, że prowadzi faktyczną działalność badawczo-rozwojową, a tym samym - nie wykorzystuje dostępnych ulg podatkowych w tym zakresie.

W przypadku zachęt inwestycyjnych, ostatni rok to duża popularność pozyskiwanego zwolnienia podatkowego (decyzji o wsparciu) w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji oraz „dyskusja” z Ministerstwem Finansów nt. zakresu samego zwolnienia, czyli tzw. podejścia projektowego. Podczas webinaru przypomnimy co podlega zwolnieniu oraz na jakie kwestie zwrócić uwagę przy rocznych rozliczeniach podatkowych.

Rozważając jakiekolwiek inwestycje w przyszłości, warto spojrzeć zarówno na wspomniane zwolnienia podatkowe, jak i dostępne bezzwrotne dotacje gotówkowe.

W ostatnich tygodniach 2019 r. wprowadzono nowe zasady udzielania grantu z budżetu Państwa (w ramach tzw. programu wieloletniego). Rok 2020 to także ostatni rok, w których przyznane może być wsparcie w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, a tym samym ostatni moment na sięgnięcie po środki UE, w szczególności wspierające innowacyjność, prace B+R oraz inwestycje związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań. Projekty muszą zostać zakończone do końca 2023 r. – co oznacza możliwość finansowania działań realizowanych w okresie przejściowym, w których określane będą zasady i wysokość wsparcia w ramach nowego budżetu UE.

W kolejnych latach zmianie ulegnie również mapa pomocy regionalnej, co oznaczać będzie niestety obniżenie maksymalnej dostępnego dofinansowania zarówno w formie dotacji, jak i ulg podatkowych wspierających inwestycje.

Obejrzyj nagranie:

Nagranie spotkania (7 lutego 2020)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się
Agenda webinaru:
Działalność B+R – dlaczego wielu przedsiębiorców wciąż nie ma świadomości, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową?
IP Box (Innovation Box) – jak odczytywać nową regulację i czy jest ona dostępna dla każdego?
Ulga podatkowa B+R – dotychczasowe doświadczenia oraz wskazówki w zakresie praktyki stosowania
Polska Strefa Inwestycji – praktyka stosowania, w tym ostatnie interpretacje i wyroki sądów w temacie tzw. podejścia projektowego oraz planowane zmiany przepisów
Dotacje na działalność B+R oraz na działalność inwestycyjną – co warto wiedzieć o środkach dostępnych w obecnej perspektywie finansowej oraz podstawowe informacje o dostępnych programach

Do kogo jest skierowany webinar:

Webinar skierowany jest głównie do osób decyzyjnych w zakresie inwestycji i strategii rozwoju działalności w przedsiębiorstwach, a także osób zajmujących się rozliczeniami tych aktywności - w tym działalności badawczo-rozwojowej (właściciele i zarządy, dyrektorzy ds. inwestycji, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi).

Czy ta strona była pomocna?