TPRM starter pack

Artykuł

Webinar: TPRM starter pack

Wszystko co powinny wiedzieć organizacje na początku drogi dot. zarządzania ryzykiem stron trzecich

Nagranie webinaru z dnia 16 maja 2023 r.

TPRM to proces, który polega m.in. na identyfikacji, ocenie, zarządzaniu i monitorowaniu ryzyka, na jakie dana organizacja jest narażona w związku z nawiązywaniem relacji ze stronami trzecimi. Działanie to ma na celu weryfikację czy dana relacja ze stroną trzecią mieści się w określonym przez organizację apetycie na ryzyko, wprowadzanie ewentualnych działań mitygujących czy kontrolę występujących w tym obszarze incydentów, zmian i wyzwań.

Zainteresowanie tematem zarządzania ryzykiem stron trzecich coraz bardziej rośnie, na co duży wpływ ma przede wszystkim zwrócenie uwagi podmiotów regulacyjnych na ten obszar jak również wydarzenia geopolityczne takie jak wojna w Ukrainie, blokada kanału sueskiego czy pandemia COVID-19, które unaoczniły wyzwania w obszarze odporności łańcucha dostaw, z którymi musiały mierzyć się organizacje. 16 maja 2023 zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z obszarem zarządzania ryzykiem stron trzecich.

 

O czym porozmawiamy?

Podczas spotkania opowiemy Państwu m.in.:

  • Czym jest Extended Enterprise i jakie podmioty nazywamy stronami trzecimi
  • Jakie obszary ryzyka najczęściej wyróżniamy w trakcie analizy relacji z podmiotami zewnętrznymi
  • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem związanym ze stronami trzecimi
  • Jak powinien wyglądać proces TPRM
  • Jak technologia wspiera zarządzanie stronami trzecimi i ryzykiem wynikającym z tych relacji
  • Jaką wartość przynosi TPRM

 

Do kogo kierujemy webinar?

Nasz webinar kierowany jest przede wszystkim do specjalistów z obszarów: Procurement, Compliance, Finance i Risk.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 16 maja 2023 r.

Kontakt:
Michał Zadrąg
mzadrag@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?