Trendy technologiczne na rynku ubezpieczeń w Polsce w 2023 roku

Artykuł

Webinar: Trendy technologiczne na rynku ubezpieczeń w Polsce w 2023 roku

W jakie technologie i innowacje warto inwestować w roku 2023 i jak podjąć dobrą decyzję?

Nagranie spotkania (12 stycznia 2023 r.)

Jakie trendy technologiczne zdominują 2023 rok w ubezpieczeniach w Polsce? Które dopiero kiełkują, a które nabierają rozpędu i jak firmy radzą sobie z ich wdrażaniem? Co warto wziąć pod uwagę decydując o cyfrowej strategii firmy?

Rok 2023 to utrzymanie się niekorzystnych warunków makroekonomicznych

W ciągu ostatnich kilku lat większość firm ubezpieczeniowych wykazała się elastycznością i odpornością w pokonywaniu wielu przeciwności, w szczególności wpływu pandemii i ekonomicznego osłabienia spowodowanego konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Nadchodzące lata, to jednak nadal pozostająca na wysokim poziomie inflacja, wysokie stopy procentowe i koszty szkód. W odpowiedzi na pogłębianie się recesji wiele firm planuje ograniczyć swoją ekspozycje na ryzyko oraz szukać oszczędności.


Pomóc może pełniejsze wykorzystanie korzyści płynących z infrastruktury technologicznej

Chociaż technologia i wynikające z niej ulepszenia w zakresie selekcji ryzyka i wyceny prawdopodobnie pozostaną głównymi czynnikami wpływającymi na poprawę wyników finansowych, w przypadku wielu ubezpieczycieli nacisk ten przesuwa się na inwestycje poprawiające doświadczenia klientów oraz zwiększanie możliwości w zakresie danych i analizy. Wiele technologii zostało już wdrożonych lub jest wdrażanych przez ubezpieczycieli, jednak nadal organizacje czerpią korzyści z nowych technologii w ograniczonym zakresie. W nadchodzącym roku ubezpieczyciele powinni zacząć przenosić swoją uwagę z podstawowej transformacji operacyjnej - takiej jak przejście na chmurę - na pełne wykorzystanie wartości i korzyści płynących z modernizacji infrastruktury i technologii.


Technologia nie wystarczy, trzeba podjąć dobrą decyzję inwestycyjną w kontekście całej organizacji

Niestety nadal wiele inicjatyw IT oraz wdrożeń, nie tylko nie pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału technologii, ale nawet nie osiąga zamierzonego celu biznesowego. Często jest to spowodowane brakiem kompleksowego spojrzenia na przedsiębiorstwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Z naszego doświadczenia wynika, że kluczowym czynnikiem sukcesu dla wdrożeń jest analiza architektury korporacyjnej.

 

W trakcie spotkania opowiemy o:

  • Kluczowych zmianach i wyzwaniach biznesowych, które czekają na ubezpieczycieli w nadchodzącym roku.
  • Wybranych technologiach, które mogą wesprzeć organizacje w odpowiedzi na nadchodzące wyzwania biznesowe.
  • Najciekawszych rozwiązaniach technologicznych, które pojawiły się na rynku ubezpieczeń w ostatnich latach.
  • Sekrecie podejmowania dobrych decyzji technologicznych i inwestycyjnych na podstawie naszego doświadczenia.

Szczegóły

Nagranie spotkania (12 stycznia 2023 r.)

Kontakt:
Joanna Kowalewska-Bytów
jkowalewska@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?