Webinar: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS

Artykuł

Webinar: Unijny system handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS

Kluczowy element europejskiej polityki klimatycznej

Nagranie webinaru z dnia 12 maja 2023 r.

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest jednym z kluczowych elementów polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w sposób ekonomicznie opłacalny. Dołącz do webinaru ekspertów Deloitte i Instytutu Reform i dowiedz się więcej o EU ETS!

Pod koniec 2022 r. instytucje unijne uzgodniły kształt reformy najważniejszego narzędzia europejskiej polityki klimatycznej – systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS. Nadchodzące zmiany obejmą zarówno wielkość puli dostępnych uprawnień, listę sektorów objętych system, jak również zasady bezpłatnego przydziału uprawnień oraz sposób wydatkowania środków, które UE oraz państwa członkowskie uzyskują z aukcji EU ETS. Reforma ma dostosować system do nowych unijnych celów klimatycznych do 2030 r. i przygotować Europę na osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku. Z jednej strony przełoży się to na wyższe koszty związane z emisją CO2, z drugiej – na nowe możliwości finansowania inwestycji w zeroemisyjne technologii. Należy również pamiętać o wzajemnym oddziaływaniu między EU ETS a innymi narzędziami unijnej polityki klimatycznej, takimi jak CBAM, nowy ETS2 dla budynków i transportu czy też cele w zakresie rozwoju OZE oraz poprawy efektywności energetycznej.W trakcie webinaru współorganizowanego z naszymi partnerami z think tanku Instytut Reform przedstawimy Państwu, między innymi:

  • najważniejsze zmiany, które czekają EU ETS po reformie,
  • wpływ zmian na przedsiębiorstwa objęte systemem,
  • powiązania EU ETS z innymi elementami pakietu Fit for 55,
  • sposoby na zarządzenie ryzykiem i wykorzystanie szans związanych z transformacją do rozwiązań neutralnych klimatycznie dla energetyki i przemysłu.

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 12 maja 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Kowalska-Labraiki
aklabraiki@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?