Ustawa AML

Artykuł

Webinar: Ustawa AML – problemy praktyczne i nowelizacja

Eksperci Deloitte odpowiedzą jakie są najczęstsze wątpliwości związane z Ustawą AML

Nagranie spotkania (18 marca 2020)

Ustawa AML, pomimo iż obowiązuje od ponad półtora roku, wciąż powoduje szereg problemów praktycznych. Dotyczy to m.in. obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych. Pojawia się także szereg pytań związanych z kwalifikacją podmiotów działających w roli shared service center, jako instytucji obowiązanych. Instytucje obowiązane muszą ponadto zmierzyć się z zagadnieniami takimi jak krajowa ocena ryzyka, czy ocena ryzyka instytucji obowiązanej. Ponadto, 30 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy AML.

Eksperci Deloitte w trakcie webinaru „Ustawa AML – problemy praktyczne i nowelizacja” opowiedzą o najczęstszych wątpliwościach i pytaniach, które pojawiają w związku z nowelizacją. Odniosą się również do aspektów związanych z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz do opublikowanej niedawno Krajowej Oceny Ryzyka AML.

Szczegóły

Nagranie ze spotkania (18 marca 2020)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Do 13 kwietnia 2020 r. bowiem spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych. Spółki utworzone po tej dacie powinny zgłaszać informacje dotyczące UBO nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS. Identyfikacja oraz udokumentowanie analizy, mającej na celu prawidłowe wskazanie UBO budzi szereg wątpliwości praktycznych. Dużo pytań powstaje także w związku z katalogiem instytucji obowiązanych, szczególnie w zakresie spółek świadczących w grupie usługi jako shared service center.

Ponadto, każda instutucja obowiązana ma obowiązek sporządzenia dokumentu definiującego wewnętrzne ryzyko AML. Opublikowana niedawno Krajowa Ocena Ryzyka AML może mieć znaczny wpływ na ostateczny kształt dokumentu definiującego wewnętrzne ryzyko.

Zapraszamy na webinar „Ustawa AML – problemy praktyczne i nowelizacja”, podczas którego eksperci Deloitte przedstawią następujące zagadnienia:

  1. Kim jest beneficjent rzeczywisty? W jaki sposób powinien przebiegać i jak powinien zostać udokumentowany proces jego ustalenia? Jakie obowiązki ciążą na każdym przedsiębiorcy w odniesieniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?
  2. Czy każda spółka działająca jako shared service center jest instytucją obowiązaną?
  3. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej a krajowa ocena ryzyka.
  4. Co wynika z nowelizacji ustawy AML, która weszła w życie w dniu 30 listopada 2019 r.?

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte. Zapraszamy do udziału w webinarze. 

Czy ta strona była pomocna?