Fundacji rodzinnej, Deloitte Private

Artykuł

Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie... i co dalej?

Bezpłatny webinar Deloitte Private

Nagranie spotkania (27 marca, godz. 10:00 - 11:30)

Fundacja rodzinna to nowa instytucja w polskim prawie stanowiąca świetną alternatywę wobec klasycznego modelu sukcesji. Fundacja rodzinna jest jednocześnie atrakcyjnym rozwiązaniem podatkowym, którego wdrożenie może powodować wymierne oszczędności.

Kiedy ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie?

Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie już 22 maja 2023 roku. Finalne brzmienie dokumentu to efekt długotrwałych prac i zaangażowania zarówno ustawodawcy jak i organizacji przedsiębiorców, firm rodzinnych i firm oferujących doradztwo w zakresie sukcesji.

Zespół Deloitte aktywnie uczestniczył w procesie legislacyjnym. Nasze uwagi zgłaszane wielokrotnie na poprzednich etapach procesu legislacyjnego zostały w przeważającej części uwzględnione w najnowszej wersji ustawy.

Aby odpowiednio przygotować się do wejścia przepisów warto podjąć działania już teraz, dlatego zapraszamy Państwa na webinar, podczas którego poruszymy następujące kwestie:

  1. Co to jest fundacja rodzinna?
  2. Najważniejsze cechy i zalety fundacji rodzinnej, w kontekście prawnym i podatkowym.
  3. Fundacja jako instrument inwestycyjny.
  4. Jak przygotować się do założenia fundacji rodzinnej?
  5. Sesja Q & A

Serdecznie zapraszamy!


Dlaczego to ważne?

Istota fundacji rodzinnej sprowadzać się będzie do tego, że fundatorzy, będący zazwyczaj założycielami rodzinnego biznesu, będą wnosić do fundacji rodzinnej majątek (na przykład udziały w firmie rodzinnej). Fundacja będzie jedynym właścicielem majątku, którym będzie samodzielnie zarządzać i wykorzystywać na cele określone przez fundatora, w tym spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów zgodnie z zasadami określonymi w statucie. Ustawa przewiduje dużą elastyczność w zakresie zasad funkcjonowania fundacji, w szczególności w zakresie zasad wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów oraz zasad podejmowania decyzji przez organy fundacji.

 

Skutki założenia fundacji rodzinnej

Należy jednak pamiętać, że założenie fundacji rodzinnej i wniesienie do niej majątku może mieć daleko idące skutki prawne i podatkowe. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do założenia fundacji rodzinnej zarówno z perspektywy relacji panujących w rodzinie, jak i z perspektywy zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z celami danej rodziny funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Szczegóły

Nagranie spotkania (27 marca, godz. 10:00 - 11:30)

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Janiak
kjaniak@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?