Szkolenie on-line: VAT w praktyce przedsiębiorcy

Artykuł

Szkolenie on-line: VAT w praktyce przedsiębiorcy

Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT? Aktualne problemy i wyzwania oraz związane z nimi błędy i ryzyka VAT

Otwarte szkolenie on-line: 11 maja 2023 r., godz. 9:30 – 15:30

Częste zmiany przepisów dotyczących VAT oraz niejednolita praktyka organów podatkowych niejednokrotnie powodują wątpliwości, jak poprawnie rozliczyć transakcje na gruncie VAT i niekiedy komplikują procesy comiesięcznych rozliczeń VAT. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zapraszamy na szkolenie on-line, w ramach którego eksperci Deloitte opowiedzą o aktualnych problemach i wątpliwościach pojawiających się w zakresie rozliczeń VAT oraz obserwowanej praktyce organów podatkowych w tych obszarach.

 

Szczegóły

Data i godzina
11 maja 2023 r.
godz.: 9:30 – 15:30

Cena za osobę
899 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia on-line jest przedstawienie w przystępnej i ustrukturyzowanej formie informacji o aktualnych problemach i wyzwaniach dotyczących raportowania transakcji dla celów VAT oraz obserwowanej praktyce organów podatkowych w tych obszarach. Udział w szkoleniu on-line może stanowić wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się na co dzień rozliczeniami VAT (klasyfikacją transakcji na gruncie VAT, ustalaniem zasad fakturowania, przygotowywaniem plików JPK_V7, itp.). W szczególności, szkolenie może pomóc w identyfikacji transakcji problematycznych z perspektywy VAT oraz ustaleniu ich prawidłowego traktowania VAT (ewentualnie identyfikacji transakcji wymagających pogłębionej analizy VAT).

Szkolenie on-line podzielone będzie na kilka bloków tematycznych, podczas których poruszone zostaną tzw. problematyczne zagadnienia VAT, które dotyczą lub mogą dotyczyć wielu podatników VAT. Omawiając i wyjaśniając wskazane zagadnienia problematyczne i wątpliwości dotyczące traktowania VAT omawianych transakcji będziemy opierać się na przykładach odwołując się do naszych praktycznych doświadczeń i aktualnej praktyki organów podatkowych. Eksperci Deloitte poruszą tematy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w codziennej pracy w obszarze VAT, w tym m.in. odniosą się do przykładów transakcji, które sprawiają trudności przy bieżących rozliczeniach, specyfiki rozliczeń faktur korygujących czy wybranych zagadnień VAT związanych z transakcjami międzynarodowymi i działalnością marketingową.

1. Zwięzłe podsumowanie ostatnich i nadchodzących zmian w VAT

2. Wybrane bieżące zagadnienia

 • TP adjustmenty a VAT – bieżąca praktyka;
 • Karty paliwowe – stan obecny i co dalej?
 • Leasing zwrotny – dostawa czy usługa finansowa;
 • Problematyczne kwestie w klasyfikacji rozliczeń jako rabaty i usługi marketingowe.

3. Wybrane kwestie VAT w obszarze transakcji międzynarodowych

 • Praktyczne aspekty i wyzwania związane ze stosowaniem stawki VAT 0% w transakcjach WDT i eksportu towarów;
 • Transakcje łańcuchowe – wybrane zagadnienia;
 • Transakcje usługowe i analiza kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. fixed extablishemt; VAT FE).

4. Wybrane kwestie VAT w obszarze działalności marketingowej

 • Wybrane tematy VAT dotyczące nieodpłatnych świadczeń;
 • Kwestie VAT związane z organizacją eventów / spotkań dla klientów i pracowników;
 • Współpraca z agencjami marketingowymi.

5. Praktyczne doświadczenia z rozliczeniem faktur korygujących wynikające ze zmian SLIM VAT

 • Faktury korygujące in minus;
 • Faktury korygujące in plus;
 • Kursy walutowe przy rozliczeniu faktur korygujących.

6. Miesięczne rozliczenie VAT

 • Praktyczne doświadczenia dotyczące stosowania kodów GTU, procedur i typów dokumentów;
 • Specyfika raportowania tzw. transakcji trójstronnych uproszczonych;
 • Czym jest procedura szczególna OSS i kiedy może mieć zastosowanie;
 • Możliwe kary i sankcje za błędy w rozliczeniach VAT.

7. Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów finansowo-księgowych oraz podatkowych zajmujących się rozliczeniami VAT, w tym głównie dla osób realizujących na co dzień czynności w obszarze tzw. VAT compliance np. głównych księgowych i tax managerów. Udział w szkoleniu może stanowić również pomoc dla osób zainteresowanych zdobywaniem uprawnień zawodowych w obszarze rachunkowości i podatków. Ponadto, zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które chciałyby się rozwijać i poszerzyć swoją wiedzę w obszarze rozliczeń VAT.

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.

Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 15:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?