Szkolenie on-line: VATemecum dla JST – czyli co musisz wiedzieć, aby poprawnie rozliczać VAT

Artykuł

Szkolenie on-line: VATemecum dla JST – czyli co musisz wiedzieć, aby poprawnie rozliczać VAT

Otwarte szkolenie on-line: 26 września 2024 r., godz. 9:30 – 14:30

Każdego dnia pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia VAT w JST mierzą się z wyzwaniami dotyczącymi prawidłowego ewidencjonowania transakcji i rozliczania podatku VAT (zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu). Działania te dodatkowo utrudniają częste zmiany przepisów dotyczących VAT. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zapraszamy na szkolenie on-line, w ramach którego przedstawimy w przystępnej i ustrukturyzowanej formie informacje o podstawowych zagadnieniach z obszaru VAT w JST. Będzie to przypomnienie podstawowych zasad rozliczeń VAT lub wprowadzenie dla osób, które rozpoczynają pracę w obszarze raportowania VAT.

 

Szczegóły

Data i godzina
26 września 2024 r.
godz.: 9:30 – 14:30

Cena za osobę
499 PLN (+ 23% VAT) 

Kontakt
ceplszkolenia@deloitteCE.com

Zarejestruj się

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania i rozliczania podatku VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST). Szkolenie stanowi wsparcie merytoryczne dla Skarbników, osób mających na co dzień styczność z ewidencjonowaniem transakcji, a także uczestniczących w przygotowaniu comiesięcznego rozliczenia VAT.

W trakcie szkolenia, w przystępnej i ustrukturyzowanej formie przedstawione zostaną najważniejsze elementy konstrukcyjne podatku VAT, podstawowe transakcje z perspektywy VAT i zasady ich rozliczania. Omawiając i wyjaśniając wskazane podstawowe zagadnienia i zasady rozliczeń VAT opieramy się na naszych praktycznych doświadczeniach oraz na przykładach.

Szkolenie stanowić będzie pewnego rodzaju kompendium podstawowej wiedzy o rozliczeniach VAT w specyfice działalności JST. Uczestnicy będą mieli możliwość w jednym miejscu uzyskać informacje i uzupełnić wiedzę niezbędną w codziennej pracy dotyczącej ewidencjonowania transakcji z perspektywy VAT i/lub weryfikowania prawidłowości traktowania VAT realizowanych transakcji.

Eksperci Deloitte poruszą tematy i obszary, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w codziennej pracy w obszarze VAT, w tym m.in. elementy konstrukcyjne VAT, wybrane kwestie procesu fakturowania, raportowanie dla celów VAT, zasady stosowania prewspółczynników, wymagane procedury i ich zawartość.

W ramach spotkania prelegenci odpowiedzą również na wybrane pytania uczestników w trakcie sesji pytań i odpowiedzi (Q&A).

I Co, kiedy i w jakiej wysokości opodatkować

a) Czynności opodatkowane VAT vs działalność publiczna

b) Podstawa opodatkowania

c) Moment powstania obowiązku podatkowego

d) Stawki VAT

II Odliczenie VAT

a) Prawo do odliczenia VAT i moment odliczenia

b) Zwrot nadwyżki podatku naliczonego

c) Wzory i pułapki Rozporządzenia ws. prewspółczynnika VAT

d) Alternatywne sposoby liczenia proporcji VAT

III Dokumentowanie transakcji

a) Faktury VAT i kasy fiskalne – zasady ogólne

b) Terminy wystawiania faktur

c) Podstawowe elementy faktury

d) Faktury korygujące

IV Raportowanie VAT

a) Deklaracja JPK_V7

V Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów finansowo-księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami VAT, Skarbników. Ponadto, zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które chciałyby poznać podatek VAT od podstaw (poszerzyć swoją wiedzę) i są zainteresowane zagadnieniami VAT w specyfice działalności JST.

Trzeciej i kolejnym osobom zapisanym na szkolenie z tej samej JST/firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.

Uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia oraz imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

W celu otrzymania faktury zwolnionej z podatku VAT, prosimy o przesłanie oświadczenia w formie pliku pdf na adres ceplszkolenia@deloitteCE.com, na podstawie poniższego wzoru:

„Oświadczam, że środki wydatkowane na szkolenie on-line „VATemecum dla JST – czyli co musisz wiedzieć, aby poprawnie rozliczać VAT” (26.09.2024) organizowane przez Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., w którym uczestniczył/ła <imię i nazwisko uczestnika> pochodzą ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej z VAT.”

Organizator oświadcza, że Szkolenie (w tym informacje, treści przekazywane w jego trakcie oraz w ramach materiałów przesyłanych w jego następstwie) ma charakter akademicki i nie stanowi podatkowej, prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych na Szkoleniu lub w materiałach przekazywanych w związku z nim. Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia ogólne, skierowane do szerokiego grona odbiorców oraz nie stanowi jakiejkolwiek formy indywidualnych konsultacji.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru i odpowiedzi na wybrane pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia podczas sesji Q&A.
Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania szkolenia, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora oraz do odrzucenia zgłoszeń na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczny.

Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego (wszystkie wymagane rubryki) najpóźniej do godz. 14:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia. Prosimy o podanie w formularzu służbowego adresu e-mail.

Adres e-mail uczestnika musi być unikalny, tzn. dwie osoby nie mogą być zarejestrowane przy użyciu tego samego adresu e-mail.

W dniu wysłania formularza rejestracyjnego uczestnik otrzyma, na podany w formularzu adres e-mail, systemowe potwierdzenie rejestracji przez organizatora.

Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane najpóźniej w terminie 2 dni przed datą spotkania (z wyłączeniem przypadku, kiedy zgłoszenie zostanie złożone później, np. dzień przed szkoleniem).

W przypadku braku otrzymania na Państwa adres e-mail potwierdzenia rejestracji lub potwierdzenia udziału prosimy o kontakt pod adresem: ceplszkolenia@deloitteCE.com

W przypadku dużej liczby pytań od uczestników możliwe jest wydłużenie sesji Q&A o maksymalnie 15 minut. W takim przypadku szkolenie zakończy się najpóźniej o godzinie 14:45.

Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać dostęp do komputera oraz internetu o minimalnej prędkości 1 Mbps.

Regulamin szkoleń internetowych Deloitte jest dostępny na stronie internetowej.

Płatność za szkolenie należna jest po zrealizowanym szkoleniu na podstawie faktury wysłanej z adresu ceplinvoicesPL04@deloitteCE.com na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym do wysyłki e-faktur.

Organizatorem szkolenia jest spółka Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 525-21-91-427.

kalkulator
Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu on-line?Masz dodatkowe pytania? Napisz do nasCzy ta strona była pomocna?