W drodze do GOZ – porównanie różnych scenariuszy zbiórki opakowań szklanych

Artykuł

W drodze do GOZ – porównanie różnych scenariuszy zbiórki opakowań szklanych

Jak efektywnie zarządzać stłuczką szklaną?

Nagranie spotkania (12 stycznia 2023 r.)

Szkło używane do produkcji opakowań może nieustannie krążyć w gospodarce. Aby było zawracane do procesów ponownego użycia i recyklingu w myśl idei GOZ, powinno być zebrane w sposób selektywny. Obecnie w Polsce służy temu powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów, za który organizacyjną odpowiedzialność ponoszą głównie samorządy.

Podczas bezpłatnego spotkania online eksperci Deloitte z obszaru gospodarowania odpadami i oceny oddziaływań środowiskowych opowiedzą o:

  • obecnym systemie gospodarki szklanymi odpadami opakowaniowymi w Polsce,
  • potencjalnej reformie systemu zbierania stłuczki szklanej,
  • jakie są koszty ekonomiczne i środowiskowe różnych scenariuszy zbiórki opakowań szklanych.

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegóły

Nagranie spotkania (12 stycznia 2023 r.)

Kontakt:
Aleksandra Kowalska-Labraiki
aklabraiki@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?