ASG quote

Wraz z pojawieniem się nowych modeli działania istotne stało się posiadanie narzędzia, które ułatwi zarządzanie skomplikowaną organizacją. Tak pojawiła się architektura korporacyjna, którą w dużym uproszczeniu możemy tłumaczyć, jako katalizator komunikacji między biznesową, technologiczną i projektową częścią organizacji. Zapewnia ona wspólną platformę porozumienia tych obszarów i wspiera je w codziennej działalności.Maciej Żwirski, Enterprise Architecture Leader, Enterprise Architecture Leader

ASG assets