Webinar: ESG - Perspektywa podatkowa

Artykuł

Webinar: ESG - Perspektywa podatkowa

Dowiedz się, jaką rolę w osiąganiu celów ESG odgrywają podatki

Nagranie spotkania (14 grudnia 2022 r.)

ESG jako kierunek działań mający na celu prowadzenie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu skutkuje konsekwencjami podatkowymi wprowadzanych rozwiązań. Jakie działania podatkowe powinno podjąć przedsiębiorstwo wdrażając strategię ESG?

ESG, czyli Environmental, Social and Governance, to kierunek działań mający na celu prowadzenie odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu z uwzględnieniem takich obszarów jak ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Efektywność energetyczna, zrównoważone zarządzanie zasobami, gospodarka w obiegu zamkniętym coraz częściej są elementem strategii biznesowej przedsiębiorców. Z jednej strony wynika to z oczekiwań interesariuszy np. konsumentów czy inwestorów, ale też w coraz większym zakresie działania te wymuszane są przez przepisy i regulacje. W efekcie już dziś widać dużą rewolucję choćby architekturze firm – powoływane są zespoły, czy wręcz całe działy do zadań w obszarze ESG. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że nie oznacza to, że specjaliści podatkowi mogą już o tym nie myśleć.

Przede wszystkim tzw. zielone podatki i opłaty trzeba prawidłowo zidentyfikować, policzyć i zaraportować. Przed nami bardzo dużo zmian i nowości w tym obszarze, w szczególności w zakresie szeroko pojętych odpadów i rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ponadto, działania podejmowane w ramach osiągania celów ESG, jak na przykład inwestowanie w fotowoltaikę, zawieranie umów PPA czy wdrażanie strategii dekarbonizacyjnej, często wywołują istotne konsekwencje w podatku dochodowym, podatku VAT, akcyzie czy w podatku od nieruchomości. Zaadresowanie ich na odpowiednim etapie pozwala uniknąć nieprawidłowości.

Działania związane z ograniczaniem wpływu na środowisko i zieloną transformacją wymagają prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i inwestycji. Wszystkie te działania mogą być przedmiotem wsparcia niekomercyjnego w formie dotacji, ulg i zwolnień podatkowych czy preferencyjnych pożyczek.

Na koniec warto wskazać, że odpowiedzialne zarządzanie podatkami w firmie i zachowanie transparentności podatkowej to cel ESG sam w sobie. Przygotowanie strategii podatkowej, wdrożenie procedur podatkowych to istotne elementy, które są brane pod uwagę w raportowaniu ESG.

Z uwagi na rosnącą rolę ESG, zapraszamy na bezpłatny webinar poświęcony perspektywie podatkowej wiążącej się z prowadzeniem odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu.

Szczegóły

Nagranie spotkania (14 grudnia 2022 r.)

Kontakt:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Agenda spotkania:

1. Zielone podatki i opłaty środowiskowe – kluczowe obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach oraz planowane zmiany wynikające z implementacji regulacji unijnych:

 • Czym jest BDO?
 • Co to jest opłata produktowa?
 • Czym jest Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP)?
 • Kogo dotyczyć będzie opłata opakowaniowa?
 • Implementacja Dyrektywy SUP – jakie zmiany nas czekają?
 • Co to jest Plastic tax?
 • Nowy podatek graniczny – CBAM
 • Zmiana Dyrektywy Energetycznej

2. Wdrażanie działań w ESG – sprawdź konsekwencje w podatkach

 • Case study: Inwestycja w panele fotowoltaiczne a podatek akcyzowy

3. Finansowanie transformacji w zakresie ESG z wykorzystaniem dotacji i ulg podatkowych

 • Jakie działania i koszty kwalifikują się do wsparcia
 • Z jaki instrumentów wsparcia korzystać mogą przedsiębiorcy
 • Czy i jak można łączyć dostępne zachęty

4. Tax governance jako jeden z elementów strategii ESG

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest skierowany do wszystkich podmiotów realizujących lub planujących inwestycje związane z transformacją ESG. Na webinary zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, Dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistów ds. ochrony środowiska, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Czy ta strona była pomocna?