Wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej

Artykuł

Webinar: Wewnętrzne procedury ograniczające ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej

Nagranie spotkania

W Polsce co roku wszczynanych jest ponad 100 tysięcy postępowań karnych skarbowych. Nasza praktyka pokazuje, że w trakcie prowadzonych kontroli organy Krajowej Administracji Skarbowej coraz częściej analizują zidentyfikowane w toku kontroli nieprawidłowości podatkowe z perspektywy odpowiedzialności karnej skarbowej konkretnych osób zaangażowanych w prowadzenie spraw finansowych kontrolowanych podmiotów.

Obserwujemy również, że organy oceniają należytą staranność w rozliczeniach podatkowych przez pryzmat posiadania i przestrzegania wewnętrznych procedur wdrożonych u podatnika.

W przypadku braku istnienia formalnego podziału obowiązków w organizacji organy ścigania oceniają zaangażowanie i samodzielność poszczególnych osób zaangażowanych w sprawy finansowe według własnego uznania. W praktyce może to prowadzić do pociągnięcia szerokiego kręgu osób do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Im bardziej rozwinięta i skomplikowana struktura organizacyjna podmiotu, tym bardziej rośnie znaczenie wewnętrznych procedur, które porządkują sposób jego funkcjonowania, w szczególności w zakresie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych.
 

Podczas webinaru jego uczestnicy dowiedzą się:

  1. Dlaczego postępowania karne skarbowe często wszczynane są w następstwie kontroli czy postępowania podatkowego;
  2. Jak wewnętrzne procedury mogą wpływać na rozkład i zakres odpowiedzialności karnej skarbowej;
  3. Dlaczego w podmiotach posiadających wewnętrzne procedury identyfikuje się mniej nieprawidłowości;
  4. Jak wewnętrzne procedury wpływają na przebieg kontroli i postępowań;
  5. Czy warto mieć procedury wewnętrzne w odniesieniu do konkretnych typów rozliczeń podatkowych (np. VAT, WHT), a także raportowania schematów podatkowych (MDR) oraz jak wygląda praktyka organów podatkowych w tym zakresie.

Webinar skierowany jest do:

Członków zarządu oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe, w tym: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych i innych (np. HR).

Szczegóły:

Nagranie spotkania (9 października 2019)

Osoba kontakowa:
Michał Bieganski
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?