Wdrożenie XBRL o czym warto wiedzieć

Artykuł

Webinar: Śniadanie Biznesowe z taksonomią ESEF

Wdrożenie XBRL o czym warto wiedzieć

Bezpłatne seminarium online: 26 maja 2020 r., godz. 10:00-11:00

Od 1 stycznia 2021 sprawozdania finansowe emitentów giełdowych będą wymagały przygotowania i publikacji w jednolitym formacie XBRL/XHTML.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w jednolitym formacie raportowania ESEF za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2020, konieczne będzie prezentowanie tylko podstawowych informacji (sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., raportowanie w jednolitym formacie ESEF będzie obejmowało również noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz znakowanie informacji dodatkowej wykonywane będzie w formacie blokowym.

Szczegóły

26 maja 2020 r.
godz. 10:00-11:00

Osoba kontaktowa:
Justyna Starosielec

jstarosielec@deloittece.com

Zarejestruj się

Agenda spotkania:

  1. Przedstawienie zmian i nowych wymogów.
  2. Co raportowanie XBRL będzie oznaczało dla procesu raportowania z technologicznego punktu widzenia, jaki będzie wpływ na tworzenie sprawozdań finansowych.
  3. Jakie są najbardziej aktualne wytyczne KNF?
  4. Raportowanie na rynku NewConnect GPW.
  5. Jakie są korzyści i szanse wynikające z nowych wymogów raportowania.
  6. Jak przygotować się do wdrożenia raportowania XBRL?
  7. Taksonomia ESEF - mapowanie sprawozdania finansowego.
  8. Przedstawienie doświadczeń z innych praktyk.
  9. Demonstracja narzędzia ESEF Workiva W-desk.
  10. Sesja Q&A

Spotkanie poprowadzą:

Adam Czechanowski – Partner Associate Zespół Audit Advisory, Deloitte

Tomasz Wiśniewski - Doktor nauk ekonomicznych; Prezes Stowarzyszenia SBR Polska; Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Natalia Kaleta-Schraa - Client Services Manager EMEA, Workiva

Czy ta strona była pomocna?