Webinar: Zachęty na inwestycje – jak rozwijać biznes z zachętami niekomercyjnymi?

Artykuł

Webinar: Zachęty na inwestycje – jak rozwijać biznes dzięki dotacjom i ulgom podatkowym

Cykl webinariów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Nagranie spotkania (19 października 2022 r.)

Przedsiębiorcy rozważający realizację nowych inwestycji mających na celu rozwój prowadzonej działalności czy wdrożenie innowacyjnych rozwiązać mogą obecnie skorzystać z wielu form wsparcia. Dużą popularnością wśród inwestorów cieszą się zarówno dotacje, jak również zwolnienia podatkowe. Warto podkreślić, że planowane inwestycje mogą być wspierane z wykorzystaniem różnych instrumentów, które, pod określonymi warunkami, można ze sobą łączyć.

Aby przybliżyć dostępne formy wsparcia, podczas webinaru zostaną omówione instrumenty takie, jak:

  • zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • dotacja w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (tzw. grant rządowy),
  • dotacje inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W czasie spotkania poruszone zostaną m.in. zasady równoległego korzystania z powyższych ulg i dotacji, w tym kwestie związane z kumulacją pomocy publicznej, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów, wyroków i interpretacji.

Ponadto, z uwagi na ciągle zmieniające się przepisy i ich interpretacje, podczas webinaru zostaną przeanalizowane praktyczne kwestie dotyczące rozliczenia zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Agenda:

1. Aktualne zasady przyznawania wsparcia na inwestycje, z uwzględnieniem planowanych nowelizacji przepisów unijnych i krajowych.

a) zwolnienie z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości,
b) dotacja w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (tzw. grant rządowy),
c) dotacje inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Omówienie możliwości równoległego korzystania z ulg i dotacji na inwestycje, w tym przedstawienie zasad kumulacji pomocy publicznej.

3. Praktyczne aspekty dot. rozliczania zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych, z uwzględnieniem ostatnich interpretacji i wyroków.

Szczegóły

Nagranie spotkania (19 października 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Obejrzyj nagranie

Czy ta strona była pomocna?