Webinar: Zagadnienia podatkowe i prawne w JST

Artykuł

Webinar: Zagadnienia podatkowe i prawne w JST

Przegląd wybranych zmian w przepisach

Nagranie spotkania (25 listopada 2022 r.)

Nadchodzące kwartały to kolejny okres istotnych zmian w przepisach dotykających jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, zarówno w odniesieniu do regulacji podatkowych, jak i administracyjnych. W naszej ocenie szczególną uwagę służby finansowe w samorządzie powinny zwrócić na przepisy o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych. Na ten moment stosowanie takich faktur jest opcjonalne, niemniej zgodnie z założeniami, od 2024 r. ich obieg będzie powszechny i obligatoryjny dla podatników VAT. Taka forma dokumentowania transakcji może być szczególnym wyzwaniem dla JST, między innymi z uwagi na mnogość jednostek organizacyjnych (a tym samym stanowisk pracy), w których wystawiane i przyjmowane są faktury VAT. Wprowadzenie tej zmiany wiązać się będzie także z koniecznością dostosowania systemów finansowo-księgowych w JST i być może uelastycznieniem obiegu dokumentów oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników mających na co dzień styczność z fakturami VAT.

Pewne wątpliwości mogą budzić także zapowiadane regulacje dotyczące możliwości tworzenia grup VAT, czyli wspólnego rozliczania podatku VAT przez więcej niż jednego podatnika VAT. Z aktualnych regulacji o grupach VAT nie wynika wprost, czy i w jakim zakresie przepisy te dotyczyć będą także samorządów czyli, czy JST będą mogły tworzyć grupę VAT np. ze spółką komunalną, a jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje chociażby w kontekście stosowania wskaźników VAT dla celów odliczenia podatku VAT naliczonego.

Podczas webinaru omówimy ponadto główne wątpliwości zgłaszane przez Klientów Deloitte w odniesieniu do aktualnych programów współfinansujących inwestycje samorządowe, zarówno w kontekście podatku VAT (kwalifikowalności VAT), jak i prawa zamówień publicznych.

Na deser zaplanowaliśmy omówienie planowanych regulacji krajowych dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Ustawodawca deklaruje, że w opublikowanej w okresie wakacyjnym czwartej odsłonie projektu ustawy uwzględniono niektóre z postulatów zgłaszanych przez stronę samorządową. Czy tak jest w rzeczywistości? Na jakie nowe obowiązki musi przygotować się samorząd, by płynnie wdrożyć nowe przepisy?

Zapraszamy do udziału w webinarze!

 

 

Agenda:

  1. Faktury ustrukturyzowane – nowe wyzwania dokumentacyjne.
  2. Grupy VAT – czy znajdą w praktyce zastosowanie w JST?
  3. Finansowanie inwestycji – kwalifikowalność VAT.
  4. Zamówienia publiczne a inwestycje finansowane w ramach „Polskiego Ładu” – aktualne i dawne problemy.
  5. Sygnaliści – czego spodziewać się po krajowych regulacjach?

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar, w odniesieniu do regulacji podatkowych, skierowany jest do szerokiego grona pracowników administracji samorządowej zajmujących się finansami - skarbników jednostek samorządu terytorialnego, naczelników i dyrektorów wydziałów finansowych, głównych księgowych, pracowników wydziałów finansowych, w tym w spółkach komunalnych. Regulacje administracyjne mogą z kolei zainteresować włodarzy samorządowych, sekretarzy i zarządy spółek komunalnych.

Szczegóły

Nagranie spotkania (25 listopada 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?