Zielona transformacja - priorytety finansowania

Artykuł

Webinar: Zielona transformacja - priorytety finansowania

Przewodnik dla działów finansowych i CFO

Nagranie webinaru z dnia 4 kwietnia 2023 r..

Ograniczanie emisji CO2, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zużycia surowców i ilości wytwarzanych odpadów czy wdrażanie rozwiązań wpisujących się w definicję gospodarki o obiegu zamkniętym to działania realizowane lub planowane przez większość przedsiębiorstw. Zdefiniowane cele Europejskiego Zielonego Ładu, oczekiwania kontrahentów i klientów, a także poczucie odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonują firmy, składania je do opracowywania i wdrażania produktów i technologii ograniczających wpływ działalności na środowisko.

Są to zazwyczaj projekty kapitałochłonne – dlatego tak ważny jest fakt, że koszty ich realizowany mogą być współfinansowane z formie licznych instrumentów wsparcia w ramach środków Unii Europejskiej dostępnych na poziomie centralnym i krajowym oraz środków krajowych.

 

Podczas spotkania porozmawiamy na poniższe tematy:

1. Zielona transformacja przedsiębiorstw – czym jest i na czym polega:

  • cele określone w Polityce Europejskiego Zielonego Ładu,
  • wyzwania wpływające na działalność biznesową.

 

2. Finansowanie działań wpisujących się w założenia Polityki Europejskiego Zielonego Ładu:

  • priorytety finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw,
  • działania mogące podlegać finansowaniu – w tym przykłady z praktyki przedsiębiorstw,
  • dostępne i planowane do wdrożenia programy pozwalające na dofinansowanie działań w zakresie zielonej transformacji.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 4 kwietnia 2023 r.

Kontakt:
Justyna Starosielec
jstarosielec@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?