Webinar: Zielona transformacja z zachętami niekomercyjnymi

Artykuł

Webinar: Dotacje i instrumenty zwrotne wspierające zieloną transformację przedsiębiorstw

Cykl webinarów przybliżających instrumenty wsparcia na inwestycje, B+R, środowisko i cyfryzację

Nagranie spotkania (9 listopada 2022 r.)

System zachęt dostępnych dla przedsiębiorców wspiera m.in. inwestycje mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności produkcyjnej. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnących cen surowców energetycznych i energii oraz z uwagi na wdrażane regulacje w tym zakresie m.in. związane z redukcją zużycia węgla, zmniejszeniem emisyjności procesów wytwarzania itp.

W czasie spotkania poruszymy kwestie istotne z punktu widzenia zmniejszenia oddziaływania na środowisko działalności produkcyjnej, w tym wyzwania jakie obecnie stoją przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Przybliżymy dostępny system zachęt niekomercyjnych dotacji i pożyczek preferencyjnych dostępnych dla przedsiębiorców, które pozwalają na dofinansowanie planowanych inwestycji związanych m.in. z dekarbonizacją, przejściem na odnawialne źródła energii i zmniejszeniem energochłonności procesu wytwarzania, jak również rozwojem i wdrożeniem rozwiązań opartych na wodorze oraz wdrażaniem rozwiązań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.

 

Agenda:

1. Czym jest i na czym ma polegać zielona transformacja przedsiębiorstw, w tym w szczególności:

  • jakie cele określone zostały w Polityce Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal),
  • z jakimi wyzwaniami mierzą się lub będą się mierzyć przedsiębiorcy działający w różnych branżach,

2. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sfinansować działania mające na celu wpisanie się w założenia Polityki Europejskiego Zielonego Ładu (Green Deal), w tym w szczególności:

  • wskazanie priorytetów finansowania zielonej transformacji przedsiębiorstw – rodzaje wspieranych działań,
  • wskazanie działań mogących podlegać dofinansowania – od pomysłu (prac B+R) przez demonstrację do wdrożenia (inwestycje),
  • omówienie dostępnych i planowanych do wdrożenia programów pozwalających na dofinansowanie działań w zakresie zielonej transformacji.

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie jest skierowane do podmiotów realizujących lub planujących inwestycje, prowadzących działalność badawczo – rozwojową oraz działania mające na celu ograniczenie wpływu produktów i procesów na środowisko.

Na webinar zapraszamy członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów działów produkcyjnych, inżynieryjnych, badawczo - rozwojowych, osoby odpowiedzialne za inwestycje i innowacje, głównych księgowych, a także wszystkich pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Szczegóły

Nagranie spotkania (9 listopada 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marcin Kozik
mkozik@deloittece.com

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?