zmiany w obszarze cen transferowych oraz wybrane zagadnienia problemowe

Artykuł

Webcast: Zmiany w obszarze cen transferowych oraz wybrane zagadnienia problemowe

Dokumentacja cen transferowych – jakie możliwości niosą przepisy obowiązujące od początku 2019 r.

Nagranie spotkania 25 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na Webcast dotyczący zmian w obszarze cen transferowych, podczas którego eksperci Deloitte opowiedzą m.in. o obowiązku dokumentacji cen transferowych oraz o zagadnieniach problemowych wynikających z ostatnich zmian legislacyjnych oraz orzeczeń.

Agenda webcastu:


Obowiązki dokumentacyjne cen transferowych 

Możliwości wyboru przepisów TP obowiązujących od początku 2019 r. do dokumentowania cen transferowych za 2018 - porównanie, zalety i wady.
 

Usługi niematerialne i wartości niematerialne i prawne
 1. Kontrole „spółek znakowych”
  a) brak możliwości kwestionowania optymalizacji na podstawie regulacji dotyczących pozorności z wykorzystaniem przesłanek z klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  b) zakwestionowanie zmiany podstaw decyzji z regulacji dotyczących pozorności na regulacje dotyczące cen transferowych
  c) analiza przypadku - badanie przez organy podatkowe funkcji pełnionych przez właściciela znaku/własności intelektualnej
 2. Kwestionowanie usług niematerialnych – braki dowodowe
 3. Cenotwórczy charakter wydatku na usługi niematerialne

Podatek u źródła, a ceny transferowe
 1. Zasada rynkowości w kontekście zwolnień z podatku u źródła
 2. Pojęcie rzeczywistego właściciela na gruncie przepisów o cenach transferowych
   
Zmiany legislacyjne
 1. Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych:
  a) uproszczone porozumienia cenowe – zakres, procedura
  b) eliminowanie podwójnego opodatkowania
 2. Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – zmiany w zakresie raportowania CbC

Szczegóły:

Nagranie spotkania

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Franiak
kfraniak@deloittece.com

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest Webcast?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Czy ta strona była pomocna?