Zmiany w obszarze pomocy publicznej – nowelizacja GBER i globalny podatek minimalny

Artykuł

Webinar: Zmiany w obszarze pomocy publicznej – nowelizacja GBER i globalny podatek minimalny (Pillar 2)

Nagranie webinaru z dnia 13 września 2023 r.

Większość programów wsparcia w formie dotacji, zwolnień podatkowych czy preferencyjnych pożyczek stosowanych w Polsce oparta jest na przepisach Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER). 1 lipca 2023 r. weszła w życie nowelizacja GBER, która objęła dużą cześć przepisów tego aktu prawnego.

Jak każda zmiana otoczenia regulacyjnego, również ta pociąga za sobą zarówno nowe szanse, jak i ryzyka.

W trakcie spotkania omówimy wprowadzone zmiany i ich potencjalny wpływ na korzystanie z instrumentów pomocowych. Szczególną uwagę zwrócimy na takie zagadnienia, jak:

  • wpływ nowelizacji na już toczące się postępowania,
  • zmiany mające wpływ na wszystkie kategorie pomocy (np. definicja przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, wyższe progi notyfikacji),
  • nowe zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
  • nowe możliwości w obszarze pomocy na ochronę środowiska.

Efektywne korzystanie z mechanizmów pomocowych wymaga uwzględnienia szeregu czynników. W niedalekiej perspektywie czasowej przedsiębiorcy planujący skorzystać z tych najpopularniejszych w Polsce będą musieli uwzględnić kolejny.

Już od 1 stycznia 2024 r. część krajów OECD wdroży przepisy o tzw. Filarze Drugim (Pillar 2), czyli globalnym podatku minimalnym. Najprawdopodobniej w Polsce uda się to dopiero od 2025 r., ale wcale nie oznacza to braku negatywnych konsekwencji dla grup kapitałowych posiadających substancję biznesową w Polsce już w 2024 r. Jednym z głównych powodów dla powstania tej inicjatywy jest wykorzystywanie przez kraje rozwijające się (w tym Polskę) zachęt podatkowych (ulgi, zwolnienia) jako instrumentów wsparcia dla dużych inwestorów. Według OECD konkurencyjność w sferze podatkowej wymaga uregulowania.

W trakcie webinaru omówimy wpływ pomocy publicznej w sferze podatkowej na globalny podatek minimalny, bazując na obecnym brzmieniu Dyrektywy.

Szczegóły

Nagranie webinaru z dnia 13 września 2023 r.

Osoba kontaktowa:
Anna Jarek
ajarek@deloittece.com

Obejrzyj nagranie
Document

Webinar: Pillar 2 – koncepcja globalnego podatku minimalnego

Przepisy, wpływ na przedsiębiorstwa, kalkulacja i obowiązki podatników w zakresie Pillar 2

Bezpłatne seminarium on-line: 25 października 2023 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Document

Pillar 2
Globalny podatek minimalny

Najważniejsze informacje w obszarze globalnego podatku minimalnego (Pillar 2), zasad jego kalkulacji oraz aktualności dotyczące statusu implementacji regulacji w Polsce.

Dowiedz się więcej o Pillar 2
Czy ta strona była pomocna?