Zmiany w zasadach udzielania pomocy inwestycyjnej

Artykuł

Webinar: Zmiany w zasadach udzielania pomocy inwestycyjnej

Przegląd zmian już obowiązujących, planowanych oraz tych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Nagranie spotkania (24 czerwca 2021 r.)

Deloitte we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną (dalej: K-S SSE) zapraszają na bezpłatny webinar, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany, wpływające na możliwość uzyskania wsparcia dla prowadzonych inwestycji. Od początku 2022 r. zmienią się zasady aplikowania o tzw. grant rządowy i zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To już ostatni dzwonek na uzyskanie wsparcia na określone inwestycje m.in. w województwie wielkopolskim.

Agenda spotkania
  1. Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i praktyczny wpływ zarówno na planowane projekty, jak również na już uzyskane Decyzje o Wsparciu (dalej: DoW)
  2. Status województwa wielkopolskiego po roku 2022 – brak możliwości uzyskania wsparcia na określone inwestycje
  3. Zmiany w odniesieniu do pozostałych województw, w ramach których działa K-S SSE (lubuskie, zachodniopomorskie)
  4. Planowane zmiany w rozporządzeniu określającym zasady udzielania DoW- czy kryteria ilościowe będą obniżone?
  5. Stary / Nowy program dotacyjny (tymczasowe „covidowe” zmiany w Programie Wieloletnim wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki)
     
Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do przedstawicieli firm prowadzących swoją działalność na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Webinar współorganizowany z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

Logo-Kostrzynsko-Slubicka-Specjalna-Strefa-Ekonomiczna.jpg (1924×425)

Szczegóły

Nagranie spotkania (24 czerwca 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?