Webinar: ABC nowego Polskiego Ładu

Nowości

Webinar: ABC nowego Polskiego Ładu

Co kryje się za ,,podatkowym fair play”, ,,podatkowym restartem gospodarki” i ,,równymi szansami dla biznesu”?

Nagranie spotkania (17 sierpnia 2021 r.)

26 lipca Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegóły zmian przepisów podatkowych, które mają stanowić element Polskiego Ładu. Jakie nowe obowiązki i obciążenia będą czekać na przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.? Jak proponowane zmiany wpłyną na funkcjonowanie firm oraz na koszty prowadzenia działalności? Gdzie kryją się potencjalne pułapki na pracodawców? Które firmy skorzystają na nowych preferencjach i ulgach w opodatkowaniu? Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego przyjrzymy się najważniejszym założeniom Polskiego Ładu z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców.

Wpływ Polskiego Ładu na model zatrudnienia

Odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości podatników

26 lipca 2021 r. przedstawione zostały szczegóły planowanych zmian w regulacjach podatkowych, które mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r. Sam projekt ustawy liczy sobie ponad 200 stron modyfikując większość kluczowych ustaw podatkowych. O części planowanych zmian Ministerstwo Finansów informowało już wcześniej. Jednakże w przedstawionym projekcie ustawy jest także dużo zmian, które mogą być zaskoczeniem dla podatników.

Kluczowe założenia planowanych zmian oraz główne cele przyświecające poszczególnym inicjatywom, sformułowane przez MF sprawdzają się do 3 filarów:

 • zapewnienie „podatkowego fair play” systemu podatkowego w Polsce – pod tym hasłem kryją się inicjatywy, które będą dotykać osobistych rozliczeń osób fizycznych, jak i kosztów pracy u pracodawców;
 • zapewnienie „podatkowego restartu polskiej gospodarki” – czyli uruchomienie pakietu ulg, zachęt i uproszczeń;
 • zapewnienie „równych szanse dla biznesu” – zestaw zmian regulacji podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Szczegóły

Nagranie spotkania (17 sierpnia 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

Co to w praktyce oznacza dla biznesu? Jak przygotować się na nowy Polski Ład? Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego porozmawiamy o najważniejszych zmianach firmowanych pod hasłem „Polski Ład”.

Agenda:

Wpływ Polskiego Ładu na model zatrudnienia
 • Wpływ zmian proponowanych w Polskim Ładzie na wynagrodzenia netto pracowników, zleceniobiorców, menedżerów oraz członków zarządów.
 • Zmiany w mechanizmie wyliczania składki zdrowotnej dotyczące osób prowadzących jednoosobową działalność i wpływ na wysokość ich obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych
 • Jak Polski Ład wpłynie na struktury angażowania pracowników/kontraktorów i koszty zatrudniania?
 • Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” - ograniczeniu nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia
 • Nowe ulgi i odliczenia dla osób fizycznych wprowadzane w Polskim Ładzie m.in. „ulga na powrót”

Ulgi i preferencje podatkowe - nowe instrumenty wsparcia przedsiębiorców
 • Na jakie nowe Ulgi podatkowe na wsparcie innowacji będą mogli liczyć przedsiębiorcy?
 • Projekty i procesy, które mogą się kwalifikować do wykorzystania nowych ulg i preferencji podatkowych
 • Modernizacja przepisów w zakresie wsparcia działalności B+R (symultaniczne korzystanie z ulgi B+R oraz preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp)
 • Ulga na robotyzację – istotne wsparcie inwestycyjne
 • Pozostałe ulgi podatkowe
 • Ważne zmiany w odniesieniu do Polskiej Strefy Inwestycji

Opodatkowanie Przedsiębiorstw
 • Modyfikacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT)
 • Nowe możliwości dla inwestorów i grup kapitałowych
 • Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania - ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
 • Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów
 • Wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów
 • Uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”
 • Zmiany w zakresie regulacji dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym o charakterze transgranicznym
 • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK)

Zmiany w VAT
 • Wprowadzenie możliwości zawiązywania Grup VAT
 • Dodatkowe regulacje dotyczące terminów zwrotu VAT dla niektórych podatników (w tym przyspieszone zwroty dla przyjmujących płatności bezgotówkowe)
 • Możliwość wyboru opcji opodatkowania VAT części usług finansowych, korzystających do tej pory ze zwolnienia z VAT

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Spotkanie skierowane jest głównie do członków zarządu, prezesów, dyrektorów podatkowych i finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo-księgowych i podatkowych oraz działów rozwoju, innowacji i inwestycji.

Czy ta strona była pomocna?