Webinar: Agenda CFO #1

Artykuł

Agenda CFO – cykl webinarów

Inicjatywa ekspertów Deloitte, mająca na celu wsparcie dyrektorów finansowych i działów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań, z którymi się mierzą.

Rola Dyrektora Finansowego zmienia się wraz z ewolucją działów finansowych. Zarządzanie funkcją finansową, zwłaszcza w dużych firmach, wymaga umiejętności, planowania oraz inwestowania, by być w stanie podążyć za zmieniającym się rynkiem, wyjątkową sytuacją gospodarczo-społeczną towarzyszącą pandemii oraz szybkością i częstotliwością zmian w prawie, w tym w prawie podatkowym.

  • Jakie zmiany w strategii finansowej firm wymusił kryzys?
  • Jaka jest rola dyrektora finansowego w nowoczesnej organizacji?
  • Jakie zmiany prawno-podatkowe czekają ich na przełomie roku?
  • Jakie stoją przed nim wyzwania, związane nie tylko z pandemią, ale także z przyspieszeniem i technologicznymi zmianami w działaniu przedsiębiorstw?

O tym wszystkim postaramy się opowiedzieć w trakcie cyklu webinarów „Agenda CFO”, która stanowi inicjatywę ekspertów Deloitte, mającą na celu wsparcie dyrektorów finansowych i działów finansowych w rozwiązywaniu rosnących problemów i wyzwań, z którymi się mierzą.

Pierwszy webinar w ramach cyklu Agenda CFO #1 -„Wyzwania i zagrożenia w kontekście zmiennego otoczenia prawno-podatkowego 2020/2021” chcielibyśmy poświęcić na omówienie najważniejszych zmian otoczenia prawno-podatkowego, które szczególnie w kontekście zakończenia roku i początku nowego, stanowić mogą nie lada wyzwanie.

Program webinaru:

  • Wprowadzenie i kilka słów o obecnym otoczeniu prawnym i podatkowym, istotnym z punktu widzenia CFO.  
  • Jakie wyzwania stoją przed CFO w ramach przygotowania organizacji do odpowiedniego zarządzania ryzykiem podatkowym przed rozpoczęciem nowego roku finansowego (vide nowe wymogi i obowiązki podatkowe)?
  • Jakie wyzwania stoją przed CFO w ramach przygotowania organizacji do prawidłowego zamknięcia roku finansowego (vide nowe wymogi i raportowanie)?
  • Jakie są spodziewane kluczowe obszary kontroli dotyczące obszaru finansów w najbliższym czasie?
  • Z jakimi utrudnieniami i zagrożeniami w sferze prawnej i podatkowej mierzą się firmy w czasach pandemii?
  • Zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa a wymogi prawne – jak przeciwdziałać zatorom płatniczym, czyli słów kilka o sprawozdaniu „antyzatorowym” oraz o związku zatorów płatniczych z kwestiami podatkowymi?

Szczegóły:

Nagranie spotkania
(16 listopada 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się


Nagranie spotkania
Agenda CFO #2
„Wpływ COVID-19 na plany CFO w zakresie inwestycji oraz fuzji i przejęć”

(19 stycznia 2021 r.)

Dowiedz się więcej

Agenda CFO #3
„Digitalizacja i robotyzacja funkcji finansowej. Czy największe wyzwania to na pewno koszty?”


Bezpłatne seminarium online:
16 marca 2021 r. godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

Agenda CFO #4
„CFO vs Chmura – przekrojowy pakiet wskazówek na ścieżce nowych technologii”


Bezpłatne seminarium online:
16 kwietnia 2021 r. godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?