Webcast: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

Artykuł

Webinar: Akcyza – przegląd najważniejszych zmian

Uchwalone i planowane zmiany w regulacjach dotyczących akcyzy

Nagranie spotkania

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wprowadzono szereg zmian zarówno do ustawy o podatku akcyzowym, jak i innych ustaw mających duże znaczenie dla obowiązków akcyzowych, m.in. ustawy o podatku od towarów i usług, prawa energetycznego i przepisów odnoszących się do tzw. pakietu przewozowego (SENT).

Zmiany mają przede wszystkim znaczenie dla podmiotów, które uczestniczą w obrocie bądź zużywają wyroby akcyzowe, które ze względu na ich przeznaczenie (i) podlegają zwolnieniu z akcyzy albo (ii) są opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Nowe przepisy będą istotne także dla podmiotów posiadających, nabywających i sprzedających preparaty smarowe, które są klasyfikowane do pozycji CN 3403. Ponadto, znowelizowane przepisy ustawy akcyzowej przewidują nowe zasady stosowania obniżonej stawki akcyzy dla olejów opałowych zużywanych do celów opałowych, które są powiązane ze znaczącymi zmianami zasad na jakich są one monitorowane w systemie SENT (tzw. pakiet przewozowy).

Nadchodzące zmiany będą miały ponadto istotne znaczenie dla podmiotów dokonujących nabyć z zagranicy niezharmonizowanych wyrobów akcyzowych, opodatkowanych w Polsce tzw. pozytywną stawką akcyzy, które są obejmowane w Polsce procedurą zawieszenia poboru akcyzy, np. olejów smarowych z pozycji CN 2710, preparatów smarowych z pozycji CN 3403 czy też od połowy przyszłego roku płynu do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyrobów nowatorskich.

Podczas naszego webinaru wskażemy:

  • co nowe przepisy oznaczają w praktyce, 
  • jak korzystać z preferencji akcyzowych po wejściu w życie zmian,
  • jak się przygotować do wypełniania nowych obowiązków.

Pierwsze istotne zmiany wejdą w życie już 1 listopada 2019 r.

Agenda:

  1. Opodatkowanie akcyzą preparatów smarowych.
  2. Co się zmieni w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w przypadku wyrobów niezharmonizowanych?
  3. Olej opałowy z system SENT – jakie praktyczne zmiany zajdą w obrocie olejem opałowym?
  4. Elektronizacja akcyzy – czy będzie JPK_akcyza?

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar skierowany jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osób zajmujących się rozliczeniami podatku akcyzowego, specjalistów ds. podatków, kontrolerów finansowych, kierowników działów zakupu i logistyki.

Szczegóły:

Nagranie spotkania (30 października 2019)

Osoba kontakowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?