Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Artykuł

Webinar: Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zapytaj ekspertów Deloitte Legal co warto wiedzieć i jak się przygotować na aktualizację opłat

Nagranie spotkania (21 listopada 2019)

W najbliższym czasie użytkownicy wieczyści nieruchomości mogą spodziewać się aktualizacji opłat z tego tytułu. Otrzymanie pisma z urzędu z nową wysokością opłaty nie zawsze oznacza, że użytkownik wieczysty musi ją uregulować w nowej wysokości. Eksperci Deloitte Legal w trakcie webinaru „Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” opowiedzą o przysługujących użytkownikom wieczystym prawach w tym zakresie, w tym możliwościach odwołania.

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to czas, w którym użytkownicy wieczyści nieruchomości najczęściej otrzymują wypowiedzenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Co do zasady wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej wynosi 3% wartości gruntu. Sama stawka opłaty wynika wprost z przepisów prawa, natomiast przyjęta wartość gruntu ulega zmianie. Opłata może być wobec tego aktualizowana raz na 3 lata. Niejednokrotnie zdarza się, że użytkownicy wieczyści mają naliczaną opłatę za użytkowanie wieczyste dla wartości nieruchomości sprzed ponad dwudziestu lat. Wartość nieruchomości od lat 90’ wzrosła nominalnie nawet kilkudziesięciokrotnie i w tym samym stopniu mogą wzrosnąć  opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie oznacza to jednak, że przed podwyżką opłaty nie można się obronić. Nawet w przypadku, gdy zaproponowana wysokość opłaty odpowiada rynkowej wartości nieruchomości podwyżka może okazać się nieskuteczna. W takim przypadku kolejna podwyżka opłaty może być dokonana dopiero po 3 latach.   

Zapraszamy na webinar „Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości”, którego program jest następujący

  1. Opłata roczna z tytułu użytkowanie wieczystego – uwagi wstępne.
  2. Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  3. Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
  4. Środki obrony przed podwyżką opłaty za użytkowanie wieczyste, kluczowe rodzaje argumentów i ich skutki.
  5. Przykłady wygranych przez Deloitte Legal postępowań aktualizacyjnych.

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte Legal. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Nagranie spotkania:

Osoba kontakowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?