Webinar: Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

Artykuł

Webinar: Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste

Zapytaj ekspertów Deloitte jak przygotować się na aktualizację opłat

Nagranie spotkania (22 października 2021 r.)

Wraz ze zbliżającym się końcem roku, użytkownicy wieczyści mogą spodziewać się aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jak i w ogóle budżetu państwa może tym bardziej zachęcać właścicieli nieruchomości do podwyższania opłat. Eksperci Deloitte Legal w trakcie webinaru „Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste” opowiedzą o możliwościach odwołania się od podwyżek.

Właściciele nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste mają czas do końca roku na wypowiedzenie dotychczasowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości. W tym okresie użytkownicy wieczyści mogą spodziewać się aktualizacji wysokości uiszczanych opłat, co przeważnie wiąże się ze wzrostem dotychczasowej opłaty.

Pandemia COVID-19 oraz związana z nią pomoc finansowa skierowana do obywateli oraz przedsiębiorców negatywnie wpłynęła na sytuację finansową zarówno Skarbu Państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Z tego względu, podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego może stanowić jeden ze sposobów poprawienia kondycji finansowej tych jednostek i uzupełniania deficytu budżetowego.

Co do zasady, wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wykorzystywanej w ramach działalności gospodarczej wynosi 3% wartości gruntu. O ile stawka opłaty jest sztywno określona przez przepisy prawa, to wartość gruntu przyjęta na potrzeby obliczenia opłaty ulega zmianie na przestrzeni lat. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego można dokonywać raz na 3 lata. Zdarzają się sytuacje, gdy opłata uiszczana przez użytkownika wieczystego nieruchomości naliczana jest w wysokości ustalonej w oparciu o wartość nieruchomości sprzed ponad 20 lat. Biorąc pod uwagę wzrost wartości nieruchomości w tym okresie, opłaty za użytkowanie wieczyste tych nieruchomości mogą wzrosnąć nawet kilkudziesięciokrotnie. Nie oznacza to jednak, że użytkownik wieczysty nie posiada środków obrony przed taką podwyżką. Podwyżka może bowiem okazać się bezskuteczna nawet w przypadku, gdy zaproponowana wysokość opłaty odpowiada rynkowej wartości nieruchomości. W takiej sytuacji, następna podwyżka będzie możliwa dopiero po upływie kolejnych 3 lat.

Zapraszamy na webinar „Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste”, którego program jest następujący:

  • Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego – uwagi wstępne.
  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
  • Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
  • Środki obrony przed podwyżką opłaty za użytkowanie wieczyste, kluczowe rodzaje argumentów i ich skutki.
  • Przykłady wygranych przez Deloitte Legal postępowań aktualizacyjnych.

Podczas trwania webinaru, będą mogli Państwo zadawać pytania ekspertom Deloitte Legal. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegóły

Nagranie spotkania
(22 października 2021 r.)

Osoba kontaktowa:
Agata Matysiak
amatysiak@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?