Webcast: Analiza ekonomiczna cen transferowych – podejście na czas kryzysu

Artykuł

Webinar: Analiza ekonomiczna cen transferowych – podejście na czas kryzysu

Nagranie spotkania (27 maja 2020 r.)

Pandemia COVID-19 wywiera istotny wpływ na gospodarkę. Ulegają mu również przedsiębiorstwa międzynarodowe (MNE – z ang. multinational enterprise). Znaczna ich część przewiduje istotne pogorszenie sprzedaży i wynikający z tego spadek wyników.

Próby ograniczania wpływu kryzysu na działanie MNE wiążą się z wprowadzaniem istotnych zmian w sposobie funkcjonowania grup międzynarodowych. Jednym z obszarów, które są szczególnie wrażliwe na tego typu zmiany są ceny transferowe.

Wprowadzanie zmian do istniejących modeli cen transferowych wymaga starannego przygotowania, dokonania analizy stanu faktycznego (np. analiza Funkcji, Aktywów i Ryzyka) i prawnego (umowy wewnątrzgrupowe) oraz analizy ekonomicznej uwzględniającej ustalenia z wcześniejszych etapów prac.

Agenda

Najczęściej stosowaną formą analizy ekonomicznej w zakresie cen transferowych jest benchmark. W trakcie naszego kolejnego spotkania zastanowimy się nad następującymi kwestiami:

  • jak powinien wyglądać „benchmark w kryzysie”?
  • czy pojawiają się jakieś nowe, istotne kryteria porównywalności?
  • jak je uwzględnić?
  • pozyskiwanie danych porównawczych w 2020 r. odzwierciedlających wpływ kryzysu na podmioty niepowiązane,
  • jak interpretować takie analizy w świetle innych dostępnych danych (zwłaszcza analizy FAR)?

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (27 maja 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

Do kogo skierowany jest Webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ceny transferowe i rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?