Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Wydarzenia

Webcast: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Zmiany dla sektora finansowego

Prezentacja z webcastu (maj 2016)

RODO (Ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE) znacząco wpłynie na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusi liczne zmiany w polityce ich ochrony. Niedostosowanie się do nowych regulacji może grozić karami finansowymi sięgającymi 4 proc. rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa.

RODO: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zostało oficjalnie przyjęte przez Parlament Europejski 14 kwietnia 2016 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie dwóch lat od wejścia w życie Rozporządzenia od maja 2018 r. Oznacza to, że już teraz warto zacząć rozważać wpływ zmian na działalność gospodarczą oraz zacząć dostosowywać obowiązujące w firmach regulacje i struktury.

W związku z powyższym przeprowadziliśmy webcast, podczas którego nasi eksperci omówili główne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze finansowym.

Agenda webcastu o RODO

Podczas webcastu nasi eksperci omówili:

  • Szerszy zakres obowiązków:

- warunki uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych

- szersze obowiązki informacyjne

- obwiązek powołania Data Protection Officer i jego kompetencje

- zgłaszanie incydentów

  • Nowe zasady ochrony prywatności: privacy by default, privacy by design
  • Privacy impact assesment - ocena skutków przetwarzania danych dla prywatności
  • Wdrożenie programu zgodności przetwarzania danych – rozliczalność
  • Profilowanie
  • Dodatkowe obowiązki dla przetwarzających dane na zlecenie
  • Rozszerzenie definicji danych osobowych
  • Uprawnienia osób fizycznych:

- przenoszenie danych

- prawo sprzeciwu

- prawo do bycia zapomnianym

- wnoszenie skarg

- prawo do odszkodowania

  • Przetwarzanie danych przez podmioty spoza UE.

Prezentacja z webcastu: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) - Zmiany dla sektora finansowego (maj 2016).

Prelegenci

Agata Jankowska-Galińska

Agata Jankowska-Galińska

Radca prawny, Senior Managing Associate

Agata specjalizuje się w doradztwie dla instytucji finansowych w odniesieniu do przepisów prawa polskiego (w tym prawa bankowego, ustaw - o kredycie konsumenckim, o ochronie danych osobowych) oraz reg... Więcej

Katarzyna Sawicka

Katarzyna Sawicka

Aplikant adwokacki, Senior Associate

Katarzyna specjalizuje się w doradztwie dla klientów z sektora bankowości i finansów, w tym głównie w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych, doradztwie z zakresu compliance (AML, ochrona ... Więcej