ordynacja podatkowa

Analizy

Webcast: Instrumenty współdziałania podatnika i organu w nowej Ordynacji podatkowej

Czy możliwe jest stworzenie ram dla porozumienia między organami podatkowymi a stronami postępowania podatkowego, przy zachowaniu równowagi pomiędzy interesami podatników i fiskusa? 

Nagranie archiwalne (12 grudnia 2017)

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego zawarła szereg propozycji instytucji, które miałyby stanowić podstawę dla koncyliacyjnego rozwiązywania sporów wynikłych między podatnikiem a organem podatkowym. Mając na względzie sprzeczne interesy organu i podatnika analiza nowych przepisów jest niezbędna w szczególności z punktu widzenia potencjalnej zmiany systemowej w sposobie kontaktowania się pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym.

Podczas Webcastu zwrócimy uwagę m.in. na następujące planowane instytucje oraz ich wpływ na system współpracy pomiędzy podatnikiem a organem:

1) Umowa o współdziałanie

Rozwiązanie to jest skierowane do podatników o szczególnym znaczeniu gospodarczym. W umowie o współdziałanie między organem podatkowym obie strony zobowiążą się do podejmowania transparentnych działań mających usprawnić współpracę i budować relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.

2) Konsultacja skutków podatkowych transakcji

W ramach tej instytucji wnioskodawca oraz organ podatkowy będą mogli w trybie konsultacji dokonać uzgodnień dotyczących skutków podatkowych dokonanych przez wnioskodawcę czynności jeszcze przed zaistnieniem ewentualnego sporu.

3) Umowa podatkowa

Zawierana na wniosek lub za zgodą podatnika będzie mogła polegać na dokonaniu akceptowanych przez obie strony ustaleń, np. w przypadku wątpliwości co do stanu faktycznego. Faktycznie opierać się może na dokonywaniu przez podatnika oraz organ wzajemnych ustępstw dopuszczalnych w granicach prawa.

4) Mediacja

Mediacja będzie mogła być prowadzona w sprawach, w których możliwe jest zawarcie umowy podatkowej i według projektu polegać ma na dobrowolnym spotkaniu przedstawiciela organu podatkowego oraz podatnika przed niezależnym mediatorem w celu wypracowania pozasądowego konsensusu.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Rejestracja

Odtwórz nagranie archiwalne

Osoba kontaktowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloitteCE.com

Zarejestruj się!

Do kogo skierowany jest Webcast o postępowaniach i kontrolach w nowej ordynacji?

Webcast jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zobacz także:

Webcast: Postępowania i kontrole w nowej Ordynacji podatkowej

Projekt nowej Ordynacji podatkowej nie zakłada rewolucyjnych zmian w kształcie postępowania podatkowego i kontroli podatkowej. Tym niemniej wprowadza on zmiany, mające istotny wpływ na kontakt podatnika z organami podatkowymi. Podczas Webcastu zastanowimy się nad wpływem proponowanych zmian na relacje podatnika z organem podatkowym oraz wskażemy ich potencjalny wpływ na prawa i obowiązki podatnika.

>> Zarejestruj się!

Czy ta strona była pomocna?