rynek mocy

Webcasty

Webcast: Rynek mocy

Perspektywy rynku mocy w Polsce

Nagranie archiwalne (kwiecień 2017)

Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Energii opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy wprowadzający rynek mocy. Zapraszamy na webcast poświęcony omówieniu kluczowych kwestii związanych z wdrożeniem rynku mocy w Polsce.

Agenda webcastu:

Raport będzie opierał się na raporcie przygotowanym przez Deloitte i Energoprojekt-Katowice SA pt. „Rynek mocy - perspektywy w Polsce”.

 • Wprowadzenie – rynek mocy i przyczyny wdrożenia
 • Kształt polskiego rynku mocy zgodnie z projektem ustawy – procesy, grupy uczestników, koszyki.
 • Rynek mocy i doświadczenia Wielkiej Brytanii
 • Rynek mocy z punktu widzenia jego uczestnika – potencjalne ryzyka oraz strategie graczy
 • Symulacja aukcji na rynku mocy – przyjęte założenia oraz uzyskane wyniki
 • Analiza prawna – wprowadzenie rynku mocy w Polsce a otoczenie regulacyjne UE w tym „pakiet zimowy”

 

Do kogo skierowany jest webcast?

Webcast jest kierowany przede wszystkim do:

 • dyrektorów, menedżerów oraz specjalistów działów strategii oraz handlu hurtowego grup energetycznych,
 • potencjalnych dostawców usług DSR
 • wszystkich zainteresowanych kształtem polskiego rynku mocy.

 

Webcast poprowadzą:

 • Michał Zapaśnik, menedżer w Dziale Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte oraz Krzysztof Falkowski, starszy konsultant w Dziale Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte
 • Adam Klepacki, Kierownik zespołu ds. analiz rynkowych Energoprojekt-Katowice S. A.
 • Adam Jodłowski, Partner Associate w Deloitte Legal.

Rejestracja

Nagranie archiwalne (kwiecień 2017)

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie rejestracja.

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym powyższym formularzem rejestracyjnym w celach marketingowych przez współorganizatora webcastu czyli tj. EPK Energoprojekt-Katowice S.A. (Jesionowa 15,  40-159 Katowice), działającym jako Administrator Danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 922 z późn. zm.). Dane osobowe będą przekazywane spółce EPK Energoprojekt-Katowice S.A. w celach związanych z organizacją webcastu oraz w celach marketingowych. Moje dane są przekazywane przeze mnie dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w konferencji. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba kontaktowa
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się
rynek mocy
Partner badania