split payment, mechanizm podzielonej płatności, podatek vat

Analizy

Webcast: Split payment – mechanizm podzielonej płatności

Zmiany od 1 kwietnia 2018 r.

Nagranie archiwalne (wrzesień 2017)

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. planowane jest wprowadzenie w Polsce mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). W jaki sposób zmiany wpłyną na działalność przedsiębiorstw? Jak przygotować się do zmian?

Mechanizm split payment, w przypadku transakcji B2B, będzie polegać na podziale kwoty wynagrodzenia za sprzedawane towary i usługi na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT. Kwota netto wynagrodzenia będzie trafiać na rachunek bankowy podatnika natomiast kwota podatku VAT na specjalne konto (tzw. rachunek VAT), do którego dostęp będzie ograniczony.

Nowy system rozliczeń będzie w dużym stopniu wpływał na płynność finansową przedsiębiorców. Z tego powodu, w wielu przypadkach może być niezbędna zmiana umów handlowych oraz weryfikacja przyszłych przepływów finansowych.

Do kogo jest kierowany webcast?

Webcast jest kierowany przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe, księgowe, finansowe, jak również dla administratorów systemów księgowych (w tym wykorzystywanego w celu dokonywania płatności).

Podczas webcastu eksperci Deloitte:

  • omówią poszczególne, najistotniejsze założenia mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment);
  • wyjaśnią, co w praktyce będą oznaczać planowane zmiany; 
  • omówią sposoby przygotowania się do tych zmian;
  • przedstawią możliwe rozwiązania problemów, wynikających z nowych obowiązków.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Zarejestruj się!

Nagranie archiwalne (wrzesień 2017)

Kliknij, aby dokonać rejestracji
Czy ta strona była pomocna?