podatek dochodowy, podatek od nieruchomosci, inwestycje

Nowości

Webcast: Wpływ rozliczenia inwestycji na podatek od nieruchomości i podatek dochodowy

Jak sprawnie zarządzać majątkiem i prawidłowo rozliczać się z fiskusem?

Nagranie archiwalne (Listopad 2017)

Następstwa założeń poczynionych podczas przyjmowania nowych środków trwałych mogą wpływać na rozliczenia podatkowe przez wiele lat. W jaki sposób prawidłowe procedury dotyczące gospodarki środkami trwałymi mogą pomóc w sprawnym zarządzaniu majątkiem oraz ułatwić prawidłowe rozliczenia z fiskusem?

Przyjęcie właściwych zasad dotyczących ogólnie pojętej gospodarki środkami trwałymi może mieć zasadniczy wpływ nie tylko na rozliczenia podatnika w podatku od nieruchomości, ale również i podatku dochodowego, a także może przyczynić się do prawidłowego i spójnego prowadzenia rejestru środków trwałych. Zapraszamy do dyskusji dotyczącej najbardziej istotnych aspektów podatkowych związanych z prawidłowym rozliczeniem inwestycji.

Podczas naszego webcastu chcielibyśmy podzielić się z Państwem zidentyfikowanymi obszarami ryzyka wynikającego z nieprawidłowości w zakresie gospodarki środkami trwałymi oraz rozliczania nowych inwestycji, a także wymienić się doświadczeniami w zakresie najbardziej problematycznych aspektów związanych z gospodarką środkami trwałymi z perspektywy podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawidłowego przyporządkowania środków trwałych do określonego rodzaju KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych).

Do kogo jest kierowany webcast?

Webcast jest kierowany przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe, księgowe, finansowe, w szczególności dla Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych.

Podczas webcastu eksperci Deloitte:
  • omówią najbardziej problematyczne obszary w procesie prawidłowego rozliczenia inwestycji wraz z przedstawieniem ewentualnych konsekwencji podatkowych;
  • opowiedzą o wpływie przyjętych założeń gospodarki majątkiem trwałym na rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od nieruchomości;
  • wskażą na kwestie kluczowe z perspektywy prawidłowego przypisania rodzaju KŚT oraz doboru właściwej stawki amortyzacji podatkowej.

Eksperci Deloitte odpowiedzą także na pytania zadane przez słuchaczy.

Zarejestruj się!

Nagranie archiwalne webcastu (listopad 2017)

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować
Czy ta strona była pomocna?