Grupa osób w nowoczesnym biurze dyskutuje nad tematem: Zmiany w CIT 2018 r.

Nowości

Webcast: Zmiany w CIT 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych- zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Nagranie archiwalne (29 listopada 2017)

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jaki sposób zmiany te wpłyną na pozycję podatkową przedsiębiorstw? Jak przygotować się do tych zmian?

Zmiany w CIT 2018 - tematyka webcastu

Podczas webcastu chcielibyśmy omówić najistotniejsze zmiany, w szczególności:

  • wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych i dochodów operacyjnych,
  • ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów usług niematerialnych i WNiP,
  • ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego (w tym także od podmiotów niepowiązanych),
  • zasady dotyczące podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego (tzw. nieruchomości komercyjnych),
  • zmiany w regulacjach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),
  • podwyższenie limitu umożliwiającego bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów.

Do kogo jest kierowany webcast?

Webcast jest kierowany przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe, księgowe oraz finansowe, w szczególności dla Dyrektorów Finansowych oraz Głównych Księgowych.
 

Podczas webcastu eksperci Deloitte:

  • omówią poszczególne, najistotniejsze zmiany;
  • wyjaśnią, co w praktyce będą oznaczać planowane zmiany; 
  • omówią sposoby przygotowania się do tych zmian.

Eksperci Deloitte odpowiedzią także na pytania zadane przez słuchaczy.

Zarejestruj się!

Zobacz nagranie archiwalne

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować
Czy ta strona była pomocna?