Webinar: ATAD 2

Artykuł

Webinar: ATAD 2 – zmiany podatkowe dla struktur z zaangażowaniem kapitałów zagranicznych

Nagranie spotkania (17 lipca 2020r.)

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w CIT implementujące przepisy dyrektywy ATAD 2 zapobiegającej wykorzystywaniu rozbieżności w kwalifikacji podatkowej struktur hybrydowych. W przypadku struktur z zaangażowaniem kapitałów zagranicznych, nowe regulacje mogą skutkować wyłączeniem z kosztów podatkowych m.in. odsetek od pożyczek wewnątrzgrupowych czy też innych uzasadnionych biznesowo wydatków. Odmiennie niż dotychczas, na możliwość zaliczenia takich obciążeń do kosztów podatkowych wpływać może sposób ich rozpoznania przez podmioty powiązane / otrzymujące płatność. W praktyce, zastosowanie regulacji może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia po stronie podatnika weryfikacji pod kątem tego, czy koszty przez niego ponoszone – w szczególności na rzecz podmiotów powiązanych – są wykorzystywane w przypadkach tzw. hybrydyzacji.

Podczas bezpłatnego webinaru omówimy m.in. kwestie związane z wprowadzeniem nowych pojęć, w tym hybrydowego podmiotu, hybrydowego instrumentu finansowego, odliczenia bez opodatkowania czy też podwójnego odliczenia. Omówimy także przypadki i przykłady, w których mogą pojawić się rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.
 

Agenda:

  • Cel implementacji dyrektywy ATAD 2 i nowy rozdział 3a w ustawie o CIT
  • Kluczowe pojęcia wprowadzane nowymi przepisami
  • Okoliczności związane z zastosowaniem regulacji ws. struktur hybrydowych
  • Sytuacje skutkujące odmową prawa do ujęcia kosztów (Podwójne odliczenie, Odliczenie bez opodatkowania)
  • Omówienie przypadków i przykładów powodujących rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych

- hybrydowe instrumenty finansowe

- rozbieżności w kwalifikacji podmiotów hybrydowych i stałych zakładów hybrydowych

- rozbieżności w kwalifikacji związane z podwójną rezydencji

- przeniesienia hybrydowe

- importowane rozbieżności

  • Sytuacje związane z obowiązkiem doliczenia do przychodów

 

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (17 lipca 2020r.)

Osoba kontakowa:
Michał Biegański
mbieganski@deloittece.com

Zarejestruj się

Zapraszamy Państwa również na kolejny webinar poświęcony zagadnieniu ATAD 2, podczas którego bardziej szczegółowo omówimy praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji:

Webinar: ATAD 2

Praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji

23 września 2020 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

 

Czy ta strona była pomocna?