Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Artykuł

Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii

Eksperci Deloitte podpowiadają, w jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura?

Nagranie spotkania (21 maja 2020 r.)

Powolne zmniejszanie restrykcji związanych z kwarantanną i przechodzenie do „nowej normalności”, skłania wielu pracodawców do rozpoczęcia procesu powrotu do biur. Przeprowadzenie tego procesu może jednak nastręczać trudności w obszarze organizacyjnym, prawnym oraz z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa. W jaki sposób dokonać transformacji organizacji z pracy zdalnej do biura? Opowiemy w trakcie webinaru.

W następstwie pandemii COVID-19 rządy i liderzy biznesu na całym świecie zostali zmuszeni do bezprecedensowego blokowania działań organizacji, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W miarę jak globalne wysiłki zaczynają wykazywać oznaki postępu i wzbudzania gospodarki, zarówno kraje, jak i przedsiębiorstwa zaczynają ostrożnie przenosić swoje wysiłki w fazę ożywienia i otwierania się do nowej rzeczywistości biznesowej. Oznacza to jednak konieczność wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również zmianę organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Na co zwrócić uwagę w początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy, tak by skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, które mogą wiązać się z powrotem do biura?

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (21 maja 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Aleksandra Petruk
apetruk@deloittece.com

Zarejestruj się

Zapraszamy do udziału w webinarze „Office reopening – czyli bezpieczny powrót do pracy po pandemii”, w trakcie którego poruszymy następujące zagadnienia:

  • Kluczowe wymagania wynikające z obecnej regulacji dotyczącej epidemii.
  • Organizacja pracy i zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Jak przygotować biuro na powrót pracowników?
  • Identyfikacja zagrożeń, a także ocena potencjalnych ryzyk związanych z powrotem.
  • Czy praca zdalna w dalszym ciągu jest możliwa i w jakich przypadkach będzie miała sens?

Zachęcamy do uczestnictwa w webinarze.

Zarejestruj się!

#nowarzeczywistość #bezpiecznypowrót 

COVID-19 – Nawigator prawny

Dowiedz się więcej

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Dowiedz się więcej o COVID-19 na naszej globalnej stronie Combating COVID-19 with resilence oraz lokalnej Odporność biznesu w dobie COVID-19

Czy ta strona była pomocna?