brexit

Artykuł

Webcast: Projekt umowy w sprawie Brexit

Nagranie spotkania

Implikacje dla obowiązków celnych. Spotkanie prowadzone przez ekspertów Deloitte UK.

14 listopada 2018 r. został opublikowany projekt umowy regulującej stosunki między Unią Europejską (UE) a Wielką Brytanią (UK) (dalej jako: „Umowa”) co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście zbliżającego się terminu formalnego opuszczenia UE przez UK (29 marca 2019 r.). Uzgodniono również zarys deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych stosunków między UK i UE.

Kluczowe z perspektywy biznesu wydaje się to, że Umowa przewiduje okres przejściowy, w którym warunki działalności w sferze formalności celnych oraz efektywności łańcuchów dostaw nie powinny się zmienić w porównaniu ze stanem obecnym. Niemniej trzeba pamiętać, że osiągnięte w negocjacjach porozumienie wymaga ciągle jeszcze ratyfikacji przez parlament brytyjski i parlament UE. Brak ratyfikacji może oznaczać brak okresu przejściowego, a to z kolei oznaczałoby radykalną zmianę warunków prowadzenia biznesu. Wielka Brytania opuści UE 29 marca 2019 r. i, w przypadku braku okresu przejściowego, byłaby traktowana jako kraj trzeci (spoza UE). Brak okresu przejściowego, w skrajnym wypadku mógłby między innymi oznaczać natychmiastowe przywrócenie formalności celnych przy przekraczaniu granicy EU-UK i konieczność składania zgłoszeń celnych. Dotychczasowe dostawy wewnątrzwspólnotowe zostałyby uznane za import i eksport. Stąd ogłoszone porozumienie w sprawie Umowy i wynikający z niego okres przejściowy są tak istotne.

Zgodnie z Umową okres przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r. (choć do 1 lipca 2020 r. będzie możliwe jednorazowe przedłużenie tego okresu). Do tego czasu w stosunkach UK-UE będzie obowiązywać prawo unijne. W okresie przejściowym procedury stosowane w zakresie cła, podatku VAT i akcyzy pozostaną zasadniczo takie same jak dziś; Zjednoczone Królestwo będzie nadal uczestniczyć w Unii Celnej i jednolitym rynku UE. Ponadto, Wielka Brytania będzie nadal mieć dostęp do niezbędnych sieci, systemów informatycznych i baz danych. W Umowie przewidziano także przepisy dotyczące bieżącej współpracy administracyjnej w kwestiach podatkowych i celnych.

Z perspektywy prawa celnego, w okresie przejściowym spodziewane jest, że deklaracje celne będą nadal administrowane tak jak obecnie (tj. nie będą one wymagane w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy UK a UE). Oczywiście szczegóły Umowy ciągle wymagają analizy, a ostateczne wnioski z niej płynące niekoniecznie muszą być identyczne z wynikami pierwszych analiz. Niemniej ogłoszenie porozumienia w sprawie Umowy pozwala z większym optymizmem i spokojem oczekiwać na dalszy rozwój wypadków.

Prowadzący:

  • Lord Jonathan Hill, Former European Commissioner
  • David Noon, Global Brexit Lead
  • Ian Washington, Partner, Supply Chain

Webcast: Brexit

Nagranie spotkania z dnia 21.11.2018 r.
Seminarium online prowadzone w języku angielskim

Zarejestruj się na stronie Deloitte UK by odsłuchać
Czy ta strona była pomocna?