Cele środowiskowe i recyklingowe dla samorządów w zakresie odpadów komunalnych.

Artykuł

Webinar: Cele środowiskowe i recyklingowe dla samorządów w zakresie odpadów komunalnych.

Klimat na zmiany w biznesie #20

Nagranie spotkania (21 lutego 2022 r.)

Już niebawem samorządy staną przed wyzwaniem rozliczenia osiągniętych poziomów recyklingu, pokażą czy system gospodarki odpadami w gminie działał efektywnie w poprzednim roku. Trudnością może okazać się wyliczenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, który może okazać się kluczowy w ocenie całej struktury gminnej. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych tylko z pozoru przedstawia jeden prosty wzór obliczeniowy.

Podczas webinaru dowiesz się m.in.:

  • jak na gminę wpływają wymagania nie tylko krajowe, ale i legislacja unijna
  • dlaczego gminom tak ciężko osiągnąć rosnące, wymagane poziomy
  • jak wymagania dla przedsiębiorstw (np. rozszerzona odpowiedzialność producenta) wpływają na strukturę odpadów w gminach
  • co zmienić w organizacji zbierania odpadów, aby ograniczyć ich składowanie
  • jak przygotować się do zaistniałej już zmiany w zakresie rozliczania się z celów środowiskowych?

a także:

  • jak należy rozumieć ponowne użycie odpadów?
  • jak rozliczyć kompostowniki w poziomach recyklingu?

Prelegenci:

Joanna Leoniewska-Gogola – Manager, Sustainability Consulting, Deloitte CE
Jacek Pietrzyk – Senior Consultant, Sustainability Consulting, Deloitte CE

Szczegóły

Nagranie spotkania
(21 lutego 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?