Webcast: Ceny energii elektrycznej w 2019r. w świetle nowych regulacji

Artykuł

Webcast: Ceny energii elektrycznej w 2019 r. w świetle nowych regulacji

Nagranie spotkania

Rok 2019 wiąże się dla wielu uczestników rynku energii, w szczególności zaś dla sprzedawców energii i odbiorców energii z istotnymi zmianami w zakresie kształtowania i kalkulacji cen energii oraz koniecznością szybkiej reakcji na zmieniające się otoczenie prawne. W dniu 31 grudnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw („Ustawa prądowa”). Ustawa prądowa została szybko znowelizowana ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. („Nowelizacja”). Następnie, Ministerstwo Energii opublikowało w dniu 14 marca br. projekt rozporządzenia wykonawczego do Ustawy prądowej, dotyczący rekompensat dla sprzedawców i niektórych odbiorców energii, z tytułu różnic w cenach energii.

Przedmiotem webcastu będzie omówienie kluczowych regulacji dotyczących cen energii w 2019 r.

Z webcastu dowiesz się:

  • co zawierają nowe regulacje dotyczące cen energii w 2019 r.
  • do kogo adresowane są przepisy i kto w związku z tym będzie odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z ww. regulacji.
  • jaki jest zakres przedmiotowy ustawy i jakich umów dotyczy ustawa.
  • komu przysługują rekompensaty na pokrycie strat w różnicy cen energii.
  • na czym polegają tzw. rekompensaty na pokrycie strat.
  • co grozi za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Ustawy prądowej wraz z Nowelizacją (sankcje).

Do kogo jest adresowany webcast:

Webcast dedykowany jest spółkom obrotu energią, odbiorcom końcowym energii, w tym tzw. odbiorcom przemysłowym, osobom odpowiedzialnym w spółce za realizację umów i kontaktów handlowych na sprzedaż-zakup energii, osobom odpowiedzialnym za wsparcie sprzedaży energii, osobom odpowiedzialnym za kalkulacje cen energii, negocjowanie umów i cenników oraz kontraktowanie energii, jak również podmiotom doradzającym lub zarządzającym obszarami energetyki w strukturze spółki/grupy kapitałowej.

Szczegóły:

Nagranie spotkania

Osoba kontaktowa:
Daniel Dziula
ddziula@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?