Co można zyskać poprzez wdrożenie strategii energetycznej?

Artykuł

Webinar: Co można zyskać poprzez wdrożenie strategii energetycznej?

Trendy, szanse i ryzyka związane z optymalizacją cen energii elektrycznej

Bezpłatne seminarium on-line: 20 kwietnia 2022 r., godz. 14:00-15:00

Europejski sektor energetyczny stoi w obliczu fundamentalnych zmian, dotyczących zarówno wytwórców jak i odbiorców energii elektrycznej. Wyraźnie rośnie zużycie i cena energii, która dla wielu przedsiębiorstw ma znaczenie strategiczne i stanowi istotny koszt prowadzenia działalności. Aby zrealizować ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej konieczne będą ogromne inwestycje w przejście na odnawialne źródła energii. Niezbędna będzie rewizja dotychczasowych kierunków i sposobów zaopatrzenia firm w energię oraz wdrożenie nowych rozwiązań w tym zakresie – optymalnych z regulacyjnego i kosztowego punktu widzenia, z uwzględnieniem charakteru działalności danego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy Państwa na pierwszy z serii webinarów, dotyczących wyzwań związanych z zarządzaniem ceną energii elektrycznej w przedsiębiorstwach.

 

Agenda spotkania:

1. Megatrendy na rynku energii elektrycznej oraz kluczowe kierunki transformacji sektora energetycznego w Polsce

  • Rozwój źródeł wytwórczych w PV oraz lądowej energetyce wiatrowej
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz energetyki atomowej
  • Kluczowe czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej

2. Opcje strategiczne w optymalizacji ceny energii elektrycznej

  • Składowe ceny energii elektrycznej oraz możliwość zarządzania nimi
  • Dostępne opcje kontraktacji energii elektrycznej
  • Optymalizacja ceny energii elektrycznej
  • Odnawialne źródła energii a cele klimatyczne

3. Kluczowe ryzyka budowy efektywnej strategii energetycznej w przedsiębiorstwie

 

Prelegenci:
Robert Karczmarczyk – Dyrektor, Risk Advisory, Corporate Risk & Energy
Paweł Łączkowski – Associate Partner, Radca prawny, Deloitte Legal
Kamil Janczyk, CFA – Wicedyrektor, Doradztwo Finansowe, Infrastruktura i Projekty Kapitałowe
Aleksandra Skrzypek, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Szczegóły:

20 kwietnia 2022 r.
godz. 14:00-15:00

Osoba kontaktowa:
Marta Iwańczuk-Grzywna
miwanczukgrzywna@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?