Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie

Artykuł

Webinar: Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie?

Interpretacja poszczególnych pozycji w pliku z perspektywy VAT, CIT, TP i podatku akcyzowego

Odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników

Od października 2020 roku, wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani do comiesięcznej wysyłki nowego JPK. Co istotne, JPK_V7 zawiera o wiele więcej informacji niż te przesyłane dotychczas organom podatkowym. Zapraszamy do zapoznania się z Q&A, przygotowanym na bazie najczęściej pojawiających się wątpliwości podatników.

Dzięki JPK_V7 fiskus zyskał całkiem nowe możliwości i wiedzę, którą dotychczas mógł pozyskiwać tylko w postępowaniach i w trakcie kontroli.

Podczas webinaru Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie? Interpretacja poszczególnych pozycji w pliku z perspektywy VAT, CIT, TP i podatku akcyzowego otrzymaliśmy od Państwa pond 200 pytań. Poniżej przygotowaliśmy odpowiedzi na wybrane, najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Zobacz nagranie

(9 grudnia 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Bartoszkiewicz
kbartoszkiewicz@deloittece.com

Zarejestruj się

VAT

Tak - Oznaczenie "WEW" dotyczy m.in. czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą w tym nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste.

Tak - Oznaczenie procedury „EE” (dedykowane świadczeniu usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k Ustawy o VAT) należy stosować także do dokumentów zbiorczych, które w JPK_V7 będą oznaczone znacznikiem „WEW” (dokument wewnętrzny) i które nie obejmują transakcji ewidencjonowanych za pomocą kasy rejestrującej, a także nie stanowią faktury VAT.

Tak - oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”.

Wykazując fakturę w JPK_V7 nie dokonujemy jej rozbicia na wiersze, a pokazujemy jako całość. W konsekwencji, w sytuacji kiedy faktura korygująca dotyczy jedynie towaru usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a wartość faktury brutto nadal przewyższa 15 000,00 zł, to faktura korygująca również powinna zostać oznaczona
znacznikiem MPP.

TP

Tak - transakcja sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego powinna zostać oznaczona znacznikiem TP

Tak - transakcje z członkami zarządu należy uznać za transakcje z podmiotami powiązanymi.

Tak - transakcje z członkami zarządu należy uznać za transakcje z podmiotami powiązanymi.

Tak - w przedmiotowych transakcjach podatnik rozpozna podatek należny, a zatem powinien zastosować znacznik TP.

Warunkiem koniecznym zastosowania znacznika TP jest rozpoznanie podatku należnego - nie dotyczy to zatem zakupu usług od innego podmiotu polskiego, natomiast obejmie import usług.

CIT

Bezpośrednio żaden znacznik/pozycja ze schemy nie reguluje tego. Natomiast skrzyżowanie znacznika 'tp' z zagranicznymi numerami VAT-UE pozwala ustalić import usług od podmiotów powiązanych UE, co daje już kontrolującym względnie zawężony zakres poszukiwania. Oczywiście, nie wszystkie z tych pozycji będą podlegały limitowaniu z art. 15e CIT, ale właśnie ta weryfikacja (tak/nie) może być dla organów interesująca.

Brak prostego przełożenia 1:1 pomiędzy GTU12 a art. 15e CIT, ale pewne pozycje (np.. Doradztwo, badanie rynku, reklama) występują w obu. Zatem kwalifikacja GTU12 po stronie sprzedawcy wraz ze znacznikiem 'tp' daje podstawy do wnioskowania, iż u nabywcy może wystąpić ryzyko limitowania z art. 15e CIT.

Organy skarbowe nie są ograniczone ustawowo w kwestii selekcji podmiotów typowanych do czynności sprawdzających/kontrolnych. Zatem jeśli tylko wyrażą taką wolę, dane VDEK mogą zostać udostępnione komórkom innym niż bezpośrednio zaangażowane w rozliczenia VAT. I mogą w naszej ocenie posłużyć typowaniu do weryfikacji w obszarach innych niż VAT, bez żadnych ograniczeń ustawowych.

Akcyza

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U z 2019 r. poz. 1988 wraz z późn. Zm.) do dostawy napojów alkoholowych, tj. alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, ma zastosowanie oznaczenie "01”. Nie jest jednak jasne czy produkty, które nie są typowymi napojami alkoholowymi jak wino, piwo czy wódka, tez należy oznaczać. Pojawiły się tym zakresie pierwsze indywidualne interpretacje wskazujące, że intencją legislatora było aby oznaczać tylko towary, które są spożywane przez ludzi. W konsekwencje środki czystości czy chemia gospodarcza z zawartością alkoholu nie powinna być oznaczana. Biorąc pod uwagę jednak że przepisy nie są precyzyjne najlepiej zabezpieczyć Spółkę występując o własną interpretacje.

Brak jest definicji legalnej smarów plastycznych. Jest to utrudnienia również dla określania konsekwencji na gruncie podatku akcyzowego. Jeśli przedsiębiorca będzie posiadał WIA potwierdzające że produkt jest smarem plastycznym w naszej ocenie powinno być honorowane przez organy również dla celów wyłączenia dostaw takiego produktu spod oznaczania ich kodem GTU-03.

Raportowanie JPK_V7M i JPK_V7K (tzw. VDEK)

Zbiór informacji o JPK_V7M przygotowany przez naszych Ekspertów

Czy ta strona była pomocna?