Webinar: Czy fundacja rodzinna pomoże zbudować w Polsce wielopokoleniowe firmy?

Artykuł

Webinar: Czy fundacja rodzinna pomoże zbudować w Polsce wielopokoleniowe firmy?

Podstawowe zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej. Stan prac legislacyjnych

Nagranie spotkania (24 listopada 2020 r.)

Prace nad ustawą o fundacji rodzinnej wciąż trwają, a planowana data wejścia w życie tych przepisów to 1 stycznia 2022 roku. Fundacje rodzinne stanowić będą dla wielu rodzin bardzo atrakcyjny instrument prawny, wspomagający proces sukcesji oraz zapewniający integralność firmy rodzinnej. Rodziny, które planują przeprowadzenie procesu sukcesji pokoleniowej w najbliższych latach, powinny już teraz uwzględniać fundację rodzinną w swoich planach sukcesyjnych.

Instrumenty prawne w planowaniu sukcesji w firmie rodzinnej

Do przygotowania się do udanej sukcesji w obrębie rodziny konieczne są odpowiednie instrumenty prawne. Obecnie przy planowaniu sukcesji wykorzystywane są najczęściej różnego rodzaju struktury holdingowe, które z uwagi na swe ograniczenia nie zawsze pozwalają na realizację wszystkich celów rodziny.

Wyzwania podczas planowania sukcesyjnego w firmie rodzinnej

Dodatkowo, jednym z podstawowych problemów w planowaniu sukcesyjnym jest też to, że często nie wszyscy sukcesorzy chcą albo mają predyspozycje do kierowania firmami rodzinnymi, a zasoby firmy rodzinnej stanowią znakomitą większość majątku nestora. W takich sytuacjach właściciel może albo podzielić majątek z pokrzywdzeniem części sukcesorów, albo też przekazać prawa udziałowe osobom, które nie będą dawać należytej gwarancji, że działalność firmy będzie kontynuowana.
Odpowiedzią na powyższe dylematy może być fundacja rodzinna, która ma zostać niebawem wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Z założenia taka prywatna fundacja ma służyć udanej sukcesji firmy w obrębie rodziny oraz zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie przedsiębiorstwa, także na wypadek śmierci założyciela.

Kluczowe zalety fundacji rodzinnej

  1. Bardzo daleko idąca swoboda kształtowania zasad zarządzania majątkiem rodzinnym.
  2. Perspektywa wdrożenia znacznie trwalszych reguł funkcjonowania firmy rodzinnej niż obecnie dostępne rozwiązania. 
  3. Możliwość definitywnego oddzielenia dwóch sfer związanych z sukcesją firmy rodzinnej, a mianowicie czerpania korzyści z firmy rodzinnej oraz wpływu na jej działalność.
  4. Atrakcyjne zasady opodatkowania.
  5. Dużo większe możliwości zapewnienia integralności firmy rodzinnej.
  6. Znacznie większe bezpieczeństwo prawne sukcesji na wypadek śmierci nestora.

Podczas webinaru podzielimy się naszą wiedzą w zakresie fundacji rodzinnych w kontekście procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Jako osoby czynnie uczestniczące w konsultacjach założeń do ustawy o fundacjach rodzinnych przybliżymy też Państwu obecny stan procesu legislacyjnego. Korzystając z naszych doświadczeń zdobytych przy wspieraniu firm rodzinnych w procesach sukcesyjnych wskażemy, jakie rozwiązania już teraz można zastosować, a także jak powinien wyglądać proces przygotowania firmy na wdrożenie fundacji rodzinnej. Na jakie obciążenia podatkowe należy zwrócić uwagę dzisiaj, a jak ta kwestia będzie uregulowana w przypadku fundacji rodzinnych?

Odpowiemy również na Państwa pytania.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (24 listopada 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Olendzka
iolendzka@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?