Czy i jak pandemia zmieni rzeczywistość ekonomiczną? – Świat, Europa, Polska

Artykuł

Czy i jak pandemia zmieni rzeczywistość ekonomiczną? – Świat, Europa, Polska

Webinar Klubu SheXO

Nagranie spotkania (24 listopada 2020 r.)

Pandemia zmienia dotychczasowy, znany nam ład gospodarczy. Jest to zauważalne na poziomie globalnym, europejskim i krajowym. Niektóre procesy, jak np. cyfryzacja i zmiany technologiczne, istotnie przyspieszyły. Dynamika otaczającej nas rzeczywistości może być trudna do interpretacji, dlatego chcielibyśmy porozmawiać i spróbować odpowiedzieć w gronie ekspertów na następujące, nurtujące pytania:

  • Czy zmiany, które obserwujemy są krótkotrwałe, czy też na stałe uformują rzeczywistość ekonomiczną?
  • Czy pandemia przyspieszy wcześniej obserwowane trendy, czy raczej wytworzy zupełnie nowe kierunki rozwoju?
  • Które obszary gospodarki najistotniej zostaną przeobrażone przez pandemię?

W spotkaniu udział wezmą:
Julia Patorska, Dyrektor, Lider zespołu analiz ekonomicznych w Deloitte, przewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich; Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Mateusz Urban, ekspert Oxford Economics.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (24 listopada 2020 r.)

Osoba kontakowa:
Małgorzata Reif
mreif@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?