Cykl webinarów: Data Governance w praktyce

Artykuł

Cykl webinarów: Data Governance w praktyce

Cykl webinarów o tym, jak wdrożyć oraz rozwijać praktykę Data Governance, aby osiągać realną korzyść biznesową

Ostatnie lata to okres ogromnego wzrostu przetwarzanych przez organizacje danych. Aby móc podejmować decyzję w oparciu o dane niezbędna jest skuteczna praktyka zarządzania nimi. Jak efektywnie wdrożyć Data Governance żeby spełniało cele i wymagania biznesowe? Jak zbudować świadomość o wadze danych w przedsiębiorstwie? Jaką technologię wykorzystać? Jak utrzymać i rozwijać dojrzałą praktykę Data Governance? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas cyklu webinarów.

W minionych latach zarządzanie danymi przeszło prawdziwą rewolucję. Sposób patrzenia na dane i umiejętność wykorzystania ich do osiągania celów biznesowych zmieniały się wraz ze wzrostem świadomości o wadze danych w przedsiębiorstwie.

Dziś efektywne podejmowanie decyzji strategicznych bez wykorzystywania wiedzy opartej na danych wydaje się wręcz niemożliwe. Nowe technologie Big Data umożliwiły przetwarzanie coraz większej ilości danych pochodzących z różnych źródeł, często przechowywanych w formie nieustrukturyzowanej. Aby jednak czerpać z nich realną korzyść biznesową niezbędna w organizacji jest praktyka Data Governance.

Data Governance wprowadza nowy wymiar w organizacji – wymiar danych. Ustanawia właścicielstwo danych, reguły zarządzania nimi przez określenie nowych ról w organizacji, pilnuje przestrzegania standardów i posługiwania się jednym spójnym językiem w organizacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym cyklu webinarów „Data Governance w praktyce”. Nasze spotkania podzieliliśmy na trzy części w każdy ostatni piątek miesiąca, począwszy od lutego.

Webinar 1
Jak dostosować Data Governance do potrzeb organizacji?

Pierwszy webinar z cyklu „Data Governance w praktyce” poświęcony będzie etapowi wdrożenia Data Governance. W trakcie spotkania porozmawiamy o tym:

 • Dlaczego każde wdrożenie praktyki jest inne?
 • Jak dostosować Data Governance do swojej organizacji?
 • Jak poznać i zrozumieć problemy organizacji dotyczące pracy z danymi?
 • Jakich narzędzi możemy użyć do katalogowania danych i monitorowania ich jakości?
 • Jak i od czego zacząć?
   

Zapraszamy 26 lutego 2021 r. o godz. 10.00
>> Zarejestruj się >>

Webinar 2
Jak zbudować świadomość o roli danych w organizacji?

W drugim webinarze przybliżymy etap komunikacji, który jest jednym z najważniejszych elementów takiej praktyki. Musimy pamiętać, że Data Governance służy biznesowi, stąd właśnie zespoły biznesowe muszą mieć świadomość wagi danych w ich organizacji. Podczas webinaru porozmawiamy o tym:

 • Jak przygotować i zrealizować odpowiedni dla organizacji plan komunikacji?
 • Jak zbudować buy-in dla Data Governance na poziomie strategicznym?
 • Jak zaangażować pracowników do współtworzenia wymiaru danych w organizacji?
 • Jak komunikować procesy Data Governance do całej organizacji?
   

Zapraszamy 26 marca 2021 r. o godz. 10.00
>> Zarejestruj się >>

Webinar 3
Jak utrzymać i rozwijać dojrzałą praktykę Data Governance?

Podczas trzeciego webinaru wraz z zaproszonymi gośćmi przeprowadzimy dyskusję na temat odpowiedniego utrzymania i rozwijania dojrzałej praktyki. W szczególności porozmawiamy o tym:

 • Jak zarządzać dojrzałą praktyką Data Governance?
 • Jak cyklicznie monitorować efektywność praktyki?
 • Jak wykorzystać w pełni działającą praktykę Data Governance do osiągania większych korzyści biznesowych?
 • Jakie korzyści widzi organizacja z działającej praktyki Data Governance?
   

Zapraszamy 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00
>> Zarejestruj się >>

 


Webinar przygotowany we współpracy z Integral Solution i Informatica
 – naszymi globalnymi partnerami w zakresie kontroli, jakości, zarządzania i bezpieczeństwa danych.

pl_intergral_solution_logo.png (360×235)

Czy ta strona była pomocna?