Dekarbonizacja przedsiębiorstw zgodnie z metodologią Science Based Targets

Artykuł

Dekarbonizacja przedsiębiorstw zgodnie z metodologią Science Based Targets

Jak rozpocząć i zdefiniować cele?

Nagranie spotkania (26 stycznia 2022 r.)

W miarę jak rośnie presja klientów oraz inwestorów na podejmowanie działań związanych z ograniczeniem wpływu na środowisko, zwiększa się poziom wymagań stawianych kierownictwu firmy. Podejmowanie coraz bardziej ambitnych zobowiązań klimatycznych wiąże się z zapotrzebowaniem organizacji na dokładną kalkulację emisji gazów cieplarnianych (eng. GHG - greenhouse gas) we wszystkich trzech zakresach (Scope 1-3), a także świadome zdefiniowanie celów dekarbonizacji wraz z oszacowaniem niezbędnych kosztów na ich realizację. Inicjatywa Science Based Targets definiuje metodologię, która wspiera ambitne firmy w ustalaniu celów redukcyjnych i transformacji działalności biznesowej tak, aby dopasować ją do realiów przyszłej gospodarki niskoemisyjnej.

Zapraszamy na webinar, podczas którego dowiesz się m.in.:
 • Jakie są definicje podstawowych pojęć związanych z dekarbonizacją przedsiębiorstw?
 • Czym jest SBTi (Science Based Targets initiative)?
 • Jak zdefiniować poziom ambicji?
 • Jakie są główne wyzwania w zakresie wyznaczenia celów dekarbonizacji?

 

Spotkanie poprowadzą eksperci zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte Central Europe:
 • Tomasz Gasiński, Dyrektor
 • Kamil Radziwon, Manager

 

Do kogo kierowany jest webinar:
 • osób zarządzających firmami szczególnie narażonymi na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • osób i podmiotów zainteresowanych wdrożeniem strategii dekarbonizacji w oparciu o uznane globalnie metodologie
 • przedstawicieli banków, instytucji zarządzających aktywami, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych
 • osób odpowiedzialnych za kwestie związane z zarządzaniem CSR / ESG, raportowaniem zagadnień ESG, zarządzaniem ryzykiem, compliance oraz public affairs w firmach
 • dyrektorów finansowych i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie finansowania projektów inwestycyjnych
 • wszystkich chcących lepiej zrozumieć implikacje biznesowe wynikające ze zmian klimatu

Szczegóły

Nagranie spotkania
(26 stycznia 2022 r.)

Osoba kontaktowa:
Marta Jurga
mjurga@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?