Webinar: Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 r.

Artykuł

Webinar: Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2021 r.

Zmiany w przepisach, przegląd orzecznictwa i automatyzacja procesu składania deklaracji

Nagranie spotkania (1 grudnia 2020 r.)

W styczniu każdego roku część podatników musi się zmierzyć z przygotowaniem deklaracji na podatek od nieruchomości. Przedtem warto pokusić się o sprawdzenie czy najnowsze zmiany w prawie lub orzecznictwie nie powodują konieczności rewizji dotychczasowego kształtu rozliczeń podatkowych. Należy również zastanowić się czy w dobie postępującej cyfryzacji istnieją możliwości automatyzacji procesu przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości.

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (1 grudnia 2020 r.)

Osoba kontaktowa:
Izabela Brzozowska
ibrzozowska@deloittece.com

Zarejestruj się

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Na ten moment nie wprowadzono zmian bezpośrednio w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mających obowiązywać od 2021 r. (poza aktualizacją stawek podatkowych). Niemniej jednak zmian takich dokonano w ustawie Prawo budowlane, która ma kluczowe znaczenie dla określenia przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości. Pomimo tego, że za zmianami w Prawie budowlanym nie stały podatki, to bazując na dotychczasowym podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych należy rozważyć czy wprowadzone zmiany mogą mieć istotny wpływ na kształt rozliczeń z tytułu PoN w przyszłym roku i jeśli tak to w jakim zakresie. Problem ten dotyczy szczególnie podatników prowadzących lub planujących inwestycje w postaci nowych budynków, a także podmioty posiadające majątek, którego istotną częścią są urządzenia techniczne lub tymczasowe obiekty budowlane (hale namiotowe, kontenery).

W ostatnim czasie sądy administracyjne wydały szereg ciekawych orzeczeń, często w zakresie tematów, które wzbudzają w praktyce poważne wątpliwości. Jako przykład można wskazać wyroki dotyczące wyłączenia z opodatkowania urządzeń technicznych, które same nie powstają w procesie budowlanym, lecz są montowane do instalacji przemysłowych oraz wyroki w zakresie ustalania podstawy opodatkowania budowli w przypadku majątku ujętego w ramach tzw. kompleksowych środków trwałych. Jednocześnie, niedawno pojawiły się negatywne dla podatników wyroki dotyczące opodatkowania innego rodzaju majątku (np. transformatorów, silosów). Z uwagi na wyjątkowy charakter podatku od nieruchomości, którego kształt jest w znacznej mierze kształtowany przez orzecznictwo, warto być na bieżąco z obecnymi trendami w interpretacjach poszczególnych kwestii przez sądy administracyjne.

Od 2020 r. na terenie całego kraju obowiązują jednolite wzory deklaracji oraz załączników do deklaracji na podatek od nieruchomości. Było to zdecydowane ułatwienie dla tych podatników, którzy posiadają majątek na obszarze wielu gmin – choć niosło to za sobą (i dalej niesie) pewnie dodatkowe wymagania co do odpowiedniej inwentaryzacji majątku. Zmiany te wprowadziły też w końcu możliwość zmierzenia się z tematem automatyzacji procesu wypełniania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wymaganych załączników. Proces, który do tej pory wymagał angażowania znacznej liczby pracowników, niekiedy przez okres wielu dni lub nawet tygodni, może być obecnie w znacznej części zautomatyzowany.

Agenda:

Wychodząc naprzeciw ww. zagadnieniom, zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego będziecie mogli się Państwo dowiedzieć:

  • Jak przedstawiają się potencjalne różnice w zakresie opodatkowania po wprowadzonych zmianach w Prawie budowlanym,
  • Jakie ważne wyroki zapadły w ostatnim czasie i czy mogą one mieć znaczenie dla rozliczeń w 2021 r.,
  • Jakie wymagania przed podatnikami wypełniającymi deklaracje na podatek od nieruchomości stawiają jednolite wzory deklaracji oraz jakie są możliwości automatyzacji tego procesu.

Odpowiedzi na wybrane pytania uczestników webinarów dotyczących podatku od nieruchomości

Dowiedz się więcej

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku od nieruchomości w Państwa firmie.

MyRET

Narzędzie Deloitte służące do automatyzacji procesu rozliczeń podatku od nieruchomości

Dowiedz się więcej

Zapraszamy również na pozostałe webinary z cyklu „Zamknięcie roku i podatkowe drogowskazy na 2021”:

 

Podatkowe aspekty zamknięcia roku 2020 w zakresie podatków dochodowych Ceny transferowe, CIT, podatek u źródła, MDR, ulga B+R oraz IP Box

30 listopada 2020 r., godz. 10:00 – 12:00

>> Zarejestruj się

 

Księgowe zamknięcie roku. Aspekty praktyczne.

2 grudnia 2020 r., godz. 14:00 – 15:00

>> Zarejestruj się

 

Rewolucja w CIT 2021. Praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające ze zmian.

7 grudnia 2020 r., 10:00 – 11:30

>> Zarejestruj się

 

Obowiązki pracodawcy w nadchodzącym roku. Jakie wyzwania czekają płatników?

8 grudnia 2020 r., 14:00 – 15:00

>> Zarejestruj się

 

Co wygenerowany JPK_V7 mówi o Państwa firmie? Interpretacja poszczególnych pozycji w pliku z perspektywy VAT, CIT, TP i podatku akcyzowego.

9 grudnia 2020, 14:00 – 15:00

>> Zarejestruj się

 

Co z tym VAT-em? Nowe obowiązki, możliwości, obszary ryzyka

14 grudnia 2020, 10:00 – 11:30

>> Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?