Delegowanie pracowników po nowemu Webinar

Artykuł

Webinar: Delegowanie pracowników po nowemu

Zmiany w przepisach unijnych i polskich

Nagranie spotkania (14 lipca 2020r.)

Regulacje unijne zobowiązały kraje członkowskie do zmiany przepisów dotyczących delegowania pracowników na ich terytorium – zmiany mają zostać wdrożone w Polsce i w innych krajach UE najpóźniej do 30 lipca.

Trwają prace parlamentarne nad projektem zmian do ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w związku z koniecznością wdrożenia zmienionych przepisów Dyrektywy UE. Podobne zmiany zostaną lub już zostały wprowadzone przez pozostałe kraje UE.

W trakcie webinaru omówimy kluczowe kwestie wynikające z tego tytułu dla pracodawców przyjmujących pracowników z zagranicy, jak i wysyłających pracowników poza granice Polski.

Agenda webinaru:

  1. Regulacje UE dotyczące delegowania pracowników
  2. Płace pracowników delegowanych - zasada „equal pay for equal work”
  3. Obowiązki polskich pracodawców wysyłających pracowników zagranicę na gruncie przepisów UE – po zmianach
  4. Obowiązki w razie delegowanie pracownika z zagranicy do Polski na podstawie polskich przepisów wdrażających przepisy UE – po zmianach
  5. Oddelegowanie vs. podróże służbowe, czyli jakie podróże podlegają pod przepisy UE?
  6. Wymiana informacji i kary
  7. Krótki komentarz dotyczący kwestii zabezpieczenia społecznego pracowników przemieszczających się w ramach UE

Serdecznie zapraszamy

Zobacz nagranie

Nagranie spotkania (14 lipca 2020r.)

Osoba kontaktowa:
Barbara Leleno
bleleno@deloittece.com

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?